Aleš Praprotnik

Dipl. socialni pedagog, osebni asistent, prostovoljec, predavatelj in avtor knjige DENAR - Nedolžna prevara?

V medijih ne beremo velikokrat, da je ekonomija zelo razdeljena znanost, v kateri že 30 let dominira ortodoksen pogled neoklasične smeri. Na večini ekonomskih fakultet po svetu poučujejo povečini samo ta pristop in to je eden izmed ključnih razlogov za zadnjo krizo, kot tudi za to, da so jo ekonomisti spregledali. Vendar so se študentje začeli upirati takšni 'intelektualni monokulturi'.

Britanski The Guardian v nedavnih člankih pokriva iniciative za spremembo in prevetritev ekonomskih kurikulumov v Veliki Britaniji, ki povečini temeljijo na ortodoksnih neoklasičnih teorijah in izključujejo drugače misleče akademike in teoretske vidike. Razlog za spremembe tiči v kritikah na račun neoklasičnih kurikulumov in pristopov, ki so povečini popolnoma spregledali pojav največje finančne krize v zgodovini, saj so ignorirali vpliv finančnih trgov in se zanašali na zastarele teorije. Phillip Inman piše, da projekt (ki ga je začel Institute for New Economic Thinking) vodi Wendy Carlin z Univeryity College London in da se nekatere univerze že zanimajo za nov učni načrt, ki bo med drugim vseboval ekonomsko zgodovino, nasprotne teorije, pa tudi okoljsko ekonomijo:

Novi učni načrt za prvi letnik bo na voljo na začetku prihodnjega akademskega leta in bo vključeval poglobljen pregled ekonomske zgodovine in uvid v to, kako lahko finančni trgi zamajejo ekonomsko stabilnost.

Carlinova, profesorica ekonomije na University College London, ki projekt vodi, je dejala, da je več univerz izrazilo zanimanje za uvajanje novega učnega načrta, med drugim univerze v Sidneyu, Warwicku in UCL.

Na konferenci, ki jo je gostilo finančno ministrstvo, je Carlinova dejala tudi, da študentje morajo predebatirati nasprotujoče si teorije o delovanju gospodarstev in razumeti, da trgi lahko tudi zatajijo.

Nekateri akademiki so bili mnenja, da morajo reforme vključevati 'lepše, pametnejše in atraktivnejše' primere iz realnega sveta, vendar pa so po besedah Carlinove potrebne fundamentalne spremembe, ki lahko študentom zagotovijo globlje in širše razumevanje predmeta.«

Medtem, ko se študentje z Machersterske Univerze pritožujejo, da v študiju dominira matematično modeliranje, ki temelji na napačnih teorijah, in želijo temeljito spremembo učnih načrtov, pa Michael Joffe z Imperial Collega iz Londona ugotavlja, da bi se dobilo precej učnega prostora, če bi akademiki uspeli priznati, da so mnoge teorije preprosto napačne:

»Students at Manchester University, who formed the post crash economics society earlier this year, have complained that their course is dominated by mathematical modelling based on out-dated theories.

»Študentje z Univerze v Machestru, ki so letos ustanovili društvo Post Crash Economics Society, se pritožujejo, da v ekonomskem študiju dominira matematično modeliranje, ki temelji na zastarelih teorijah.

Profesor Michael Joffe, ekonomist na Imperial College je dejal, da bi se v kurikulumu sprostilo dovolj prostora, če bi bili akademiki zmožni priznati, da so mnoge teorije preprosto napačne in se jih ne bi smelo poučevati.«

Študentom se pridružujejo tudi nekateri akademski ekonomisti, ki ugotavljajo, da državna telesa in agencije financirajo študijske programe predvsem na podlagi števila objav v akademskih revijah, kjer pa dominirajo predvsem neoklasične. Akademiki menijo, da tak sistem vzpodbuja predvsem 'intelektualno monokulturo' in ne iskanje resnice:

»Študentje lahko sedaj diplomirajo ne da bi brali teorije Keynesa, Marxa ali Minskyja in ne da bi sploh izvedeli za Veliko depresijo

...

»V Veliki Britaniji in drugod obstaja živahna skupnost pluralističnih ekonomistov, toda le-ti so bili marginalizirani znotraj ekonomskega poklica. Slabe posledice sedanjega načina poučevanja ekonomije so neposredno povezane z intelektualno monokulturo, ki jo podpira sistem javnega financiranja univerz ('Research Excellence Framework', pred tem pa 'Research Assessment Exercise'), ki temelji na številu znanstvenih objav v ekonomskih revijah z največjim vplivom; slednje pa so močno naklonjene ortodoksnim teorijam in proti intelektualni raznolikosti.«

Nujna je torej prevetritev ekonomskih učnih načrtov. Tudi v Sloveniji.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži