Dušan Rutar

Filozof in psihoanalitik

Hendikep je eksces. Je naravni učinek človekove notranje razcepljenosti, drugačnosti in diference. Vsak človek je kot naravno bitje notranje različen od sebe, in je zmožen za refleksijo sebe. Ne more postati enak s seboj, ne more postati identičen s seboj, zato je proces, je gibanje, kot bi rekel Hegel. Zapisano velja za vsako človeško bitje, ne le za invalide. Nenadomestljiva izguba je notranja, ne zunanja, je organski del človekove narave. Ker je nenadomestljiva, je ne more nadomestiti nobena z nezavedno željo podprta fantazma, ki je sicer prikladna za neoliberalno priganjanje ljudi k sanjanju, naj uspejo, in za priganjanje k doseganju ciljev, ki so tu samo zato, da podpirajo ideološke prakse in omogočajo večanje dobičkov teh, ki jih uvrščamo v množico z nalepko elita.

Drugačnost je nezdružljiva, zato nikoli ne bo obstajalo Eno občestvo vseh drugačnih ljudi, ki bodo vsi do zadnjega vključeni. Obstajalo pa bo sočutno občestvo različnih, ki se bo prek posameznikov vedno znova soočalo s hendikepom kot nenadomestljivo izgubo in travmo.

Potencialno neskončna igra negativnosti ni izmišljotina filozofov, zato Hegel ni mogel storiti ničesar drugega, kot da je čisto na koncu pristal na implikacije lastnih spoznanj, ki dopuščajo potrjevanje ali afirmacijo le kot negacijo. Ta kajpak velja tudi za Hegla, saj ni izvzet in ni izjema, za katero princip oziroma mehanizem na velja, kar je pri celi stvari še najboljše.

Hendikep bo tako še naprej vzvod pozitivnosti in afirmativnosti življenja človeških osebkov kot simbolih in družbenih bitij, ne glede na njihove telesne značilnosti, zmožnosti ali sposobnosti.

Teorija hendikepa prav zato vztrajno nalaga ljudem povečano spoštovanje do hendikepa, ki se mu nihče ne more izogniti. Spoštovanja pa ne terja le do nekaterih posameznikov, ki jih označujejo kot invalide ali pripadnike ranljivih družbenih skupin, temveč tudi do samega hendikepa kot univerzalnega principa in pogoja vsake možne identitete človeških bitij.

Vse to nalaga tudi spoštovanje do prirojenega odpora, ki ga posameznik čuti kot negativnost, zaradi katere ne more postati niti totalni mislec niti ne more biti totalno enak s samim seboj. Ne more postati, toda družbeni pritiski, podprti z zmogljivimi medijskimi mašinami, so izjemno močni, to pa pomeni, da redkokdo zdrži v negativnosti dolgo časa.

Pozitivnost je končno vsepovsod, kritične in teoretske misli pa je vse premalo, saj se vse bolj izgublja v pragmatičnem delovanju ljudi potrošnikov in ljudi delavcev, vse bolj stisnjenih v kot tudi zaradi pohoda umetne inteligence. Zadeva je res pereča, ker izginja v megli celo spoznanje, zakaj je teorija dobra.

Potrebovali jo bomo vse bolj, tudi zato, ker ni totalnost, ki se nam sicer vsiljuje kot optimalnost in popolnost neoliberalnega sveta. Teorija seveda ni končna sprava in ni počivališče, še manj je azil in varno pribežališče. Ali kot je nekoč pripomnil Horkheimer: teorija ne preneha misliti na poljubno določeni točki, ker se ustraši vladarjev ali pa celo verjame v konec zgodovine.

Resnica je proces, zato je teorija negativna praksa, ki se ne ustavi, čeprav se na trenutke zdi, da je kratko malo poniknila ali pa se razblinila.

Ko se bo umetna inteligenca razširila in bo končno povsod, se bo vnovič izkazalo, da ne more razumeti ljudi in njihove zmožnosti za negacijo, zaradi katere se samoreprezentirajo na načine, ki jih ne more uloviti noben algoritem.

Čisto na koncu dneva je hendikep zato pogoj tega, o čemer govori Derrida, ko zapiše: Interval mora ločiti sedanjost od tistega, kar ni, da bi sedanjost lahko bila sedanjost, vendar mora ta interval, ki jo konstituira kot sedanjost, na enak način deliti sedanjost v sebi in na sebi, s tem pa tudi deliti, skupaj s sedanjostjo, vse, kar je mišljeno na podlagi sedanjosti, torej v našem metafizičnem jeziku vsako bivajoče in posamično substanco ali subjekt.

Ali drugače: isto je natanko différance.

Tamle zunaj se bo še naprej vrtel žargon o enakih in drugačnih, o ranljivih in marginalnih, o vključevanju in inkluziji, razmerja moči pa bodo ostajala natanko enaka, nespremenjena. Zadnjo besedo bodo vendarle imele podnebne spremembe.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži