Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Bomo videli, kaj se bo zgodilo s prijavo na KPK direktorja Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) Štefana Kušarja zaradi zlorabe položaja in materialnega okoriščanja iz javnih namenskih sredstev. Ta gospod si res privošči marsikaj, občutno preveč, vse to pa se plačuje iz namenskega javnega denarja FIHO, ki bi v prvi vrsti moral biti namenjen storitvam za uporabnike humanitarnih in invalidskih organizacij.

Ob 15. obletnici FIHO je bila izdana publikacija (1000 izvodov) katere glavni in odgovorni urednik je Štefan Kušar. Publikacijo je oblikovalo podjetje Makroskop d.o.o. v katerem je bil Štefan Kušar solastnik. Predpostavili smo, da je naročilo bilo izvedeno mimo vseh zakonskih določil, na osnovi prijateljskih vezi kar nam je kasneje potrdil tudi sam direktor FIHO v svojem odgovoru z dne, 4.7.2013 na zahtevo do informacij javnega značaja. Odgovarja namreč, da so bili izvajalci izbrani glede na reference, priporočila in preteklo delo. Res zanimivo! Podjetje Makroskop je imelo pred leti svoje prostore na Linhartovi 3, v prostorih Društva distrofikov Slovenije oz. Birografike Bori. Brez table na vhodnih vratih, da podjetje obstaja; vemo, da so opravljali nekatere posle za NSIOS, nekaj spotov in kampanij. To podjetje je opravilo še druge storitve ob obletnici FIHO, npr. nekaj krajših filmčkov, ki so bili predstavljeni na proslavi na Brdu. Kot vemo je bilo v finančnem načrtu v letu 2013 za 15. obletnico namenjenih kar 40.000 evrov, a Kušar odgovarja, da je bilo za prireditev na Brdu in publikacijo sedaj porabljenih le 26.858,44 evrov. Podjetje se je sedaj preselilo na Bežigrad 1, a tudi tu so raje neopazni, saj ni table, ki bi vabila potencialne kliente.

Štefan Kušar je kar močno angažiran glede prodaje glasu, snemanja reklam, sinhronizacije risank itd.; svoje storitve prodaja različnim radijskim postajam in drugim podjetjem. Eno med temi je tudi Studio Ritem. Pokličem na številko, ki jo najdem na spletni strani in vprašam za Štefana Kušarja, gospa pove, da ga danes ni na sporedu, pove, da vsa snemanja potekajo pretežno v dopoldanskem času. Torej sklepamo, da Štefan Kušar pogosto kar med svojim delovnim časom na FIHO odhaja še opravljati honorarno “dopolnilno popoldansko” dejavnost.

Njegova plača direktorja FIHO, kot nam je povedal, znaša 4.304,37 evrov bruto, na kar mu je Svet FIHO odobril še 10% stimulacijo ker naj bi opravljal tudi dela in naloge, ki niso določeni v pogodbi nam je pojasnil:

  • pridobitev donacije rabljenega pisarniškega pohištva za potrebe 46 invalidskih in humanitarnih organizacij iz celotnega območja RS v skupni knjigovodski vrednosti preko 10.000 evrov,
  • pridobitev sponzorskega vozila prilagojenega za prevoz invalidov na invalidskih vozičkih za obdobje 8 mesecev v skupni vrednosti 8.000 evrov, ki so ga poleg FIHO koristile tako invalidske, kot humanitarne organizacije,
  • pospešeno dokončanje oblikovanja in postopkov sprejemanja prenovljene metodologije s katalogom uporabnikov in storitev za ocenjevanje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij na podlagi zahtev Računskega sodišča RS,
  • izvedba razpisa za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2013 na podlagi prenovljene metodologije,
  • prenovitev in uvedba računalniške podpore za spletno prijavo in poročanje organizacij koristnic sredstev FIHO
  • računalniška podpora pri ocenjevanju in pripravi predloga sofinanciranja invalidskih in humanitarnih organizacij s strani obeh komisij za ocenjevanje in pripravo predloga sofinanciranja na podlagi prenovljene metodologije,
  • izdelava in potrditev načrta integritete, izjave o integriteti in kodeks etičnega delovanja zaposlenih in članov organov FIHO.

Nobena od naštetih nalog se nam ne zdi opravičljiva za nagrado v obliki stimulacije k že visoki plači, ki jo prejema. Načrt integritete so spisali na KPK in Štefan Kušar se je udeležil zgolj nekaj informativnih sestankov. KPK zahteva od FIHO, da oblikuje delovno skupino, ki se bo ukvarjala z načrtom integritete; en predlog članov delovne skupine FIHO je KPK že zavrnil. Poleg tega je Štefan Kušar od vsega začetka ostro nasprotoval in tudi tožil KPK, češ da naj FIHO ne bi bil podvržen Zakonu o integriteti. Kodeks etičnega delovanja pa je praktično kršen vsak dan sproti, a komu mar, saj je bil postavljen na spletno stran zgolj za boljši vtis in za podobne primere kot je moje trmasto spraševanje. Vse kar je povezano z računalniško podporo, je izvajalo zasebno podjetje, ki je bilo tudi dobro plačano in Štefan Kušar ni pri tem imel nobene zasluge ali dodatnega dela, le podpisal je pogodbo ali plačilni nalog. Izvedba letnega razpisa je tipično delo, ki ga vsako leto mora ob podpori strokovne službe opraviti direktor in pravzaprav ga zgolj prekopira, oz. prilagodi vsakoletnim potrebam ter ga pošlje v objavo v Uradni list. T. i. prenovljeno metodologijo je dal izdelati že pokojni direktor FIHO Janez Jug in kot mi je znano, jo je tudi plačal. Seveda pa le-ta ni ustrezala največjim organizacijam združenim v NSIOS, saj bi jim močno otežila njihovo netransparentno razdeljevanje javnih sredstev; ne pozabimo, da je bil glavni tajnik NSIOS prav Štefan Kušar. Tako je nalogo še ene metodologije zaupal članu Sveta FIHO Petru Tomažiču imenovanemu na predlog Karitas in seveda tudi on je bil bogato nagrajen; neuradno več kot 5000 evrov. Pridobitev donacije rabljenega pisarniškega pohištva pa je sicer lepa gesta, a je tistim, ki so rabljeno pohištvo donirali tudi prihranila odvoz odvečne opreme. Pridobljeno sponzorsko vozilo za obdobje osmih mesecev pa tudi ni bilo veliko uporabljeno s strani posameznih invalidskih organizacij, saj ima večina le teh svoj širok vozni park, ki ga skoraj v celoti financira FIHO. Za nekatere organizacije se v ta namen odobri vsako leto dva nova kombija oz. prilagojeni vozili. Kot nam je znano je Kušar ta avto uporabljal tudi za lastne zasebne izlete.

Ko ga povprašamo glede njegovega podjetja »Adservio« Podjetje za socialno pomoč, Štefan Kušar s.p., nam odgovori, da Adservio ni podjetje, ki bi izvajalo storitve socialne pomoči ali druge dejavnosti s področja socialnega varstva ali katerihkoli drugih dejavnosti, ki jih opravlja FIHO. Gre za dopolnilno dejavnost, ki jo Štefan Kušar osebno opravlja (v pravnoorganizacijski obliki samostojnega podjetnika) izven svojega delovnega časa predvsem na področju snemanja avdio in video zapisov ter filmske produkcije.

A Štefan Kušar bo še mogel pojasnjevati, kako združuje svoje redno in zelo zahtevno delo kot direktor FIHO, poleg tega opravlja še »dobrodelne aktivnosti«, za katere pa iz sredstev FIHO celo prejme nagrado v obliki 10% stimulacije in svojo popoldansko dopolnilno dejavnost s trženjem glasovnih storitev. Še posebno sedaj, ko se zaradi manjših prilivov koncesijskih dajatev namerava narediti rebalans in s tem zmanjšati odobrena sredstva v letu 2013 vsem invalidskim in humanitarnim organizacijam. Direktorju se ni zdelo smiselno varčevati na odvetniških storitvah, na varnostni službi, ki onemogoča spremljanje javnih sej FIHO, razkošnemu in nesmiselnemu proslavljanju 15. obletnice FIHO... Njega osebno rebalans ne bo prizadel, ampak je oblika pritiska proti napovedanim spremembah Zakona o igrah na srečo. Pa saj je vse le igra moči.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži