Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Kocka je padla in nov direktor FIHO je postal Borut Sever; do sedaj predsednik NSIOS, po izobrazbi diplomirani pravnik. Zaželimo mu srečo, predvsem pa pogum, da bo sposoben prenesti trenja in pritiske znotraj FIHO.

Ni se možno več sprenevedati glede strmega padca ugleda in posledično s tem zaupanja v transparentno in nediskriminatorno delovanje FIHO, ne samo v javnosti, ampak prav tako v očeh pristojnih/odgovornih institucij, DZ RS, Računskega sodišča RS, Komisije za preprečevanje korupcije in nenazadnje številnih sodb Upravnega sodišča, ki že leta opozarjajajo na nedopustno in sporno arbitrarno odločanje Sveta FIHO.

Ravno tako pa so tudi odnosi med zaposlenimi in vodstvom FIHO zelo problematični, če že ne kar bizarni in močno kompromitirani. To se odraža v neučinkovitem in negospodarnem ravnanju s sredstvi FIHO, ki so namenjena za samo delovanje fundacije. Zelo problematično pa je tudi samo delo ter odnosi med člani Sveta FIHO, ki se prav tako kaže v neučinkovitem delovanju in nesposobnostjo mnogih članov Sveta FIHO, da se izogibajo prevzemanju odgovornosti in posledic svojih spornih odločitev. V »igri« so namreč ogromna javna sredstva, ki so bila na podlagi pomembnih ciljev in namenov, izvzeta iz proračuna RS, da bi se le ta oplemenitila v korist uporabnikov. Že leta se zdi, da so ti ne le v drugem, ampak v tretjem planu FIHO. Spori ter zaupanje med samimi prejemnicami oz. upravičenci do sredstev FIHO so na izredno nizki ravni, ki ni več vzdržna, niti opravičljiva. Vse to pa nedvomno vpliva na samo poslanstvo in namen FIHO, ki se utaplja v lastnih kolizijah interesov in nepotizma.

Ambicija FIHO naj bi bila ostati stabilen in sistemski vir financiranja programov in storitev, ki jih izvajajo invalidske in humanitarne organizacije z namenom enakopravnega vključevanja uporabnikov njihovih storitev v družbo. Znotraj FIHO bi se moral oblikovati pomemben prostor razumevanja in zbliževanja. To je tisto, kar skušajo prikazovati v javnosti, ko nasprotujejo Zakonu o igrah na srečo. A žal več kot 22 letno delovanje in praksa te fundacije nikakor ne izkazuje tega namena in poslanstva.

Kot je znano, sem bila tudi sama kandidatka za to delovno mesto, a brez dejanskih možnosti, da bi uspela. Celotni združbi na in okoli FIHO od nekdaj predstavljam grožnjo in strah pred izgubo privilegijev. Nič zato, a ne bom odnehala s svojimi apeli, kaj vse je potrebno spremeniti, da se sredstva ne bodo metala skozi okno in pod krinko dobrih del za humanitarne in invalidske organizacije.

· Zato je v prihodnje potrebno temeljto prenoviti akte fundacije; Pravilnik in Pravila FIHO, Navodila in kriterije za razdeljevanje vsakoletnih sredstev humanitarnim in invalidskim organizacijam. Z namenom, da se ocenjuje njihova razvojna naravnanost in vsebinska kakovost glede na dejanske potrebe uporabnikov za vzpodbujanje opolnomočenja.

· Ukiniti komisijo za akte, saj prihaja do kolizije interesov pri vsakokratnem spreminjanju aktov, ki bi morali biti v naprej določeni s strani tretjih oseb neodvisnega organa, ali določeni z zakonom, ne pa, da so spremembe aktov podvržene tem istim članom, ki so interesno povezani s pridobivanjem in razdeljevanjem sredstev sami sebi.

· Prav tako je potrebno zmanjšati število svetnikov, saj je 23 le teh mnogo preveč; velika večina, nekompetentnih oseb. Večini od njih prav pride sejnina, ki znaša cca. 100 eurov na sejo, plus potni stroški: druge kompetence in znanja niso potrebna in zahtevana. Tako je vse zreducirano na barantanja in podkupovanja ter interesna povezovanja, ki v ničemer nimajo skupnega z objektivnimi kriteriji. Poleg tega svetniki še nikoli niso prevzemali nobene materijalne ali objektivne odgovornosti za svoja nezakonita početja ali opustitve dolžnih ravnanj.

· Sedaj FIHO vsako leto nameni kar 3% za samo delovanje FIHO, omejiti na 1%, bi povsem zadostovalo za učinkovito delovanje administracije in vodstva. Prav tako se v FIHO vsako leto nameni veliko denarja za zunanje pravne sodelavce. Plača direktorja bi se morala občutno zmanjšati, sedanji v.d. direktor Vilko Kolbl, opravlja svojo funkcijo na FIHO en dan v tednu, sicer pa je redno zaposlen kot generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije. S strani KPK smo dobili obvestilo, da je bil g. Vilko Kolbl obravnavana oseba v okviru zadevešt.0900-21/2021/2, zaradi suma zahteve neetičnega oz. nezakonitega ravnanja v zvezi z razpisom prostega delovnega mesta direktorja/direktorice Varstveno delovnega centra Tončka Hočevar, kjer je Vilko Kolbl predsednik sveta. Druga zadeva pa se nanaša na prijavo glede prodaje službenega vozila FIHO, ki ga je odkupil Vilko Kolblin, kjer do bila so zaznana korupcijska tveganja in poslane na policijsko upravo Lj. ter seznanitvijo FIHO z zapisom dne, 4.8.2021.

· Ni nobene objektivne potrebe, da ima FIHO poslovno sekretarko, ki niti ne izkazuje ustrezne zahtevane izobrazbe ter kompetenc. Tudi stroški povezani z dodatnim zavarovanjem in ekskluzivnimi medicinskimi pregledi so strošek, kateremu bi se zaposleni lahko nesporno odrekli.

· Temeljna naloga FIHO pa je sprememba t.i. spletne aplikacije, ki se jo FIHO poslužuje že od leta 2013 in se je izkazalo kot »čisti nateg«. Za uporabo tako rekoč privatne aplikacije, ki jo FIHO uporablja za vsakoletno prijavo sredstev in zanjo plačuje nekakšen najem in stroške obratovanja, kljub temu, da je bila aplikacija že preplačana, privatnemu podjetju, soprogu Brede Oman. Na aplikaciji Erar imamo konkretna nakazila podjetja IT group d.o.o. lastnik katerega je Božo Oman.

· Ob spremembi načina ocenjevanja in ne več uporabljanja sporne aplikacije, bi se lahko tudi združilo ocenjevanje humanitarnih in invalidskih organizacij na podlagi primerljivih kriterijev, preverljivih v praksi in na terenu.

Temeljito je potrebno spremeniti delovanje in upravljanje fundacije, saj je dosedanja praksa pokazala, da so obstoječa pravila in način ocenjevanja popolnoma neprimerna, zaradi česar prihaja do velikih diskriminacij pri ocenjevanju ter posledično dodeljevanju sredstev FIHO posameznim organizacijam. Na to dejstvo je večkrat že poizkušalo opozoriti Računsko sodišče RS, a žal vedno neuspešno in nezadostno. Drobne spremembe, ki so bile potrjene v DZ RS niso uspele rešiti temeljnih konfliktov interesov, kjer so največji dobitniki sredstev FIHO tudi glavni ali večinski predstavniki v Svetu FIHO ter prav tako ključni člani vseh komisij, ki odločajo o vsakoletni razdelitvi sredstev.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži