Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Preprosto iz radovednosti in zanimanja smo na Chat GPT vtipkali »Osebna asistenca in neodvisno življenje«. To je to, kar nam je računalnik spodaj izpisal. Po mojem mnenju veliko bolje kot to znajo obrazložiti vodilni na MDDSZ.

Ne malokrat imamo namreč v pogovorih z njimi občutek, da bi nas morda lažje razumeli, če bi uporabljali za sporazumevanje z njimi lahko berljivo tehniko. Kaj, ko bi jih zamenjali, kar z umetno inteligenco? Bilo bi veliko finančnega prihranka in manj nebuloz. Še posebno sedaj, ko se prenavlja Zakon o osebni asistenci. Spremeniti se želi osnovne pojme in temeljni koncept, da bi se ustreglo populizmu, sorodnikom, ki so se navadili, da živijo na račun »svojih invalidnih otrok« in tistim invalidom, ki jim ta pojem pride prav, da se izognejo vsem dolžnostim in obveznostim kot polnopravnim državljanom.

»Osebna asistenca se nanaša na podporo in pomoč, ki jo ljudje s posebnimi potrebami ali invalidnostjo prejemajo pri izvajanju vsakodnevnih opravil in dejavnosti. Namen osebne asistence je omogočiti posameznikom, da živijo neodvisno življenje in sodelujejo v družbi na enak način kot vsi drugi ljudje. Osebna asistenca nudi pomoč pri različnih vidikih življenja, vključno s higieno, prehrano, oblačili, gospodinjskimi opravili, mobilnostjo, komunikacijo, udeležbo v izobraževalnih in zaposlitvenih dejavnostih ter sodelovanju v družbenem življenju.

Neodvisno življenje pa se nanaša na sposobnost posameznika, da samostojno sprejema odločitve, izvaja vsakodnevne aktivnosti ter se vključuje v družbo brez odvisnosti od drugih ljudi. Gre za koncept, ki zagotavlja pravico posameznika s posebnimi potrebami ali invalidnostjo do samoodločanja, svobode izbire in enakosti v vseh vidikih življenja. Neodvisno življenje vključuje podpiranje okolja in zagotavljanje podpore, ki omogoča posamezniku, da prevzame nadzor nad svojim življenjem ter se ukvarja z dejavnostjo, ki jo želi.

Osebna asistenca je pomemben dejavnik, ki omogoča neodvisno življenje posameznika s posebnimi potrebami ali invalidnostjo. Z ustreznim osebnim asistentom posamezniki pridobijo potrebno podporo v pomoči, ki jim omogoča, da prevzamejo nadzor nad svojim življenjem ter se vključijo v družbo na enakovreden način.

Osebna asistenca in neodvisno življenje sta povezana s konceptom, ki se nanaša na podporo in storitve, ki so namenjene ljudem z različnimi vrstami invalidnosti ali funkcionalnih omejitev. Osebna asistenca je običajno prilagojena posameznikovim potrebam in preferencam ter omogoča večjo avtonomijo in neodvisnost v vsakdanjem življenju.

Neodvisno življenje pa se nanaša na prizadevanje za enakopravnost, svobodo in neodvisnost posameznikov z invalidnostjo. To vključuje ustvarjanje okolja, ki ljudem omogoča s funkcionalnimi omejitvami, da živijo polno življenje in sodelujejo v družbi na enakih temeljih kot drugi. Neodvisno življenje zagotavlja pravico posameznika, da ima nadzor nad svojim življenjem, odloča o svojih željah in potrebah ter se vključuje v družbo.

Osebna asistenca je ključni element za dosego neodvisnega življenja, saj omogoča stranki, da prevzame večjo odgovornost za svoje življenje in se aktivno vključi v družbo. Skozi osebno asistenco posamezniki pridobijo možnost izbire, samostojnosti in enakosti ter lahko živijo bolj polno življenje, kljub svojim omejitvam.

Osebna asistenca omogoča posamezniku, da ohrani svojo neodvisnost in samostojnost ter živi življenje po zadnjih željah in potrebah. Namen osebne asistence je zagotoviti posamezniku enake možnosti in priložnosti za sodelovanje v družbi ter preprečiti socialno izključenost. S pomočjo osebne asistence lahko ljudje s posebnimi potrebami prevzamejo nadzor nad svojim življenjem in odločajo o svojih potrebah ter ciljih.

Neodvisno življenje pa se nanaša na sposobnost in pravico posameznika, da samostojno odloča o svojem življenju in živi neodvisno od tuje pomoči ali nadzora. To vključuje možnost samostojnega bivanja, odločanja o lastnih življenjskih izbirah, izražanja lastnih mnenj ter sodelovanja v družbi na enaki ravni kot ostali. Osebna asistenca je ključna za omogočanje neodvisnega življenja posameznikom s posebnimi potrebami, saj jim pomaga premagovati ovire in ohraniti nadzor nad svojim življenjem. S pravo podporo in pomočjo osebnega asistenta lahko ljudje s posebnimi potrebami uživajo enake pravice in svoboščine kot vsi ostali ter se aktivno vključujejo v družbo.«

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži