Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Spoštovani minister Mesec,

v torek, 11. 7. 2023, ob 9h smo bili pri vas na sestanku z namenom, da gremo skozi predloge ter pripombe, ki smo jih kot YHD podali na posamezne člene Zakona o osebni asistenci. Dejansko nismo dorekli ničesar in še manj vemo, kakšna so vaša stališča glede problematike in zlorab Zakona o osebni asistenci. Ne nazadnje tudi v povezanosti z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, saj sem vas kar nekajkrat ustavila pred vlado (vas osebno in enako tudi ministra Maljevca), da bi poizkušali oba zakona nekako uskladiti in vzpostaviti njuno komplementarnost storitev. Oba sta prikimavala, a minister Maljevac ni nikoli poklical, kaj šele, da bi se bil pripravljen pogovarjati in razumeti, česar ne razume in nima ustreznih kompetenc ter dojemljivosti.

Razočarana sem tudi nad vašo nedoumljivostjo in pomanjkanjem argumentov ali protiargumentov nad našimi trditvami, ki so dokazljive, preverljive, utemeljene na 25 letnih izkušnjah, teoriji in praksi, ne nazadnje tudi mednarodni. Hočete ustreči vsem, ne da bi se zavedali, da podlegate izsiljevanju najbolj pokvarjenim in najbolj zvitim, ki izkoriščajo sistem, da bi se osebno, ekonomsko ali kako drugače okoristili in pri tem izkoristili tudi svoje »uporabnike«. Tudi take, ki jim je sistem odvzel opravilno sposobnost in so sedaj ujetniki svojih skrbnikov ter staršev.

Nočete ali ne znate zamejiti, omejiti in definirati jasnih ločnic med storitvijo »osebne asistence«, ki temelji na neodvisnem življenju ter drugimi storitvami, kot sta dolgotrajna oskrba in pomoč na domu, spet tretjimi, ki temeljijo bolj ali manj na družabništvu ter osmišljanju prostega časa.

Pri tem povzročate neposredno škodo tako zaposlenim osebnim asistentom (tistim, ki smo jih usposobili in izobrazili, da v mnogih primerih izvajajo pomoč primerljivo z višjimi medicinskimi sestrami ali celo zdravniki), kakor tudi samim uporabnikom, ki hočejo živeti neodvisno, odgovorno, avtonomno in polnopravno življenje. Vse to je v ostrem nasprotju z delavskimi pravicami, poštenim plačilom, dostojnim pogojem dela, primerljivostjo dela med podobnimi storitvami (t. i. socialnega in zdravstvenega varstva) ter delovno pravno zakonodajo. Kar naj bi vi, deklarativno zagovarjali, branili, se borili in zavzemali.

Nedavno stavko osebnih asistentov ste celo podprli in izrazili odobravanje, a v praksi ni bilo storjenega nič, da bi se nagradili marljivi, odgovorni, vestni osebni asistenti in asistentke ter tisti, ki dejansko delajo z uporabniki z najtežjimi oblikami hendikepa.

Kljub večletnemu opozarjanju, da se je osebna asistenca kot storitev sprevrgla v svoje nasprotje, dejstvu, da vsaj dve tretjini izvajalcev, niti slučajno ne izvaja osebne asistence, ampak neke vrste pomoči na domu. Vi pa si ne upate postaviti nadzora, odkrivati in zamejiti očitnih zlorab ter izigravanje sistema. Kar pomeni neupravičeno razsipavanje z javnimi sredstvi iz proračuna RS. Prav na to je opozoril minister za finance, ki je z omejitvijo finančnih sredstev prepustil žogico vam, ki ste odgovorni resorni minister. Vi Luka Mesec bi morali vsebinsko omejiti vse tisto, kar ni osebna asistenca, a se pod tem prodaja in biznisira. Kljub številnim prijavam nekaterih uporabnikov, ki so vstopili v sistem, pa do njega, po veljavnih merilih, nikakor niso upravičeni, do prijave posameznih izvajalcev, za katere smo naznanili utemeljen in preverljiv sum zlorab, ne kot odgovorni minister ne kot pristojni Direktorat, ni ukrepal.

Gre za opustitev dožnega ravnanja?

Tako tudi ne Inšpektorat za delo, ki je prav tako pod vašo pristojnostjo in odgovornostjo. Pri prijavah se nisem zakrivala pod anonimnostjo in sem svoje sume ter ugotovitve utemeljevala na javno dostopnih podatkih. Direktorat pa te prijave redno minimizira in opravičuje, češ da gre za invalide. Kaj se razburjam in »sekiram«, saj ne gre iz mojega žepa in v masi javnega denarja je to skoraj neopazno.

Dali ste nam jasno vedeti, da z ničimer ne boste posegli v postavljanju pogoja pridobitve statusa »javnega interesa« za izvajalce. Kar bi bilo po našem mnenju minimalni pogoj za dokazovanje upravičenosti, kompetentnosti in izkaz razumevanja ter znanja, v čem se osebna asistenca v temelju razlikuje od ostalih storitev v skupnosti. Torej se bodo očitno zlorabe še nadaljevale, multiplicirale in še poglabljale tudi sedaj, ko bo nejasna ločnica med dolgotrajno oskrbo in osebno asistenco. Mnogi med njimi imajo že registrirani obe storitvi in bodo lahko zgolj še kasirali, izkoriščali naivne delavce ter opravljali delo a črno v krogu prejemnikov socialnih pomoči.

Vaša koalicija je tako sveto zagovarjala strokovnost in kompetentnost, sedaj pa o tem ni ne duha ne sluha. Da vas ni sram, osebno smo vam na sestanek pripeljali strokovnjakinje iz Inštituta za socialno varstvo, ki so v preteklosti prav tako na podlagi naših dolgoletnih izkušenj (teorije in prakse Evropske mreže za neodvisno življenje - ENIL) izoblikovale strokovna merila ocenjevanja upravičenosti do osebne asistence. One bi vam morale biti referenca in posvetovalno telo za strokovna vprašanja. Ne pa, da se kot neizkušen v življenju in politiki, prepuščate birokratinjam na MDDSZ. A to je ta vaš »demokratični socializem«?

Sama sem se morala ves čas svojega izobraževanja boriti s sistemom, ki me je hotel invalidizirati, izločiti pravice do ekonomske neodvisnosti in zaposlitve, me narediti kot dela nezmožne, me zapreti v sistem socialne pomoči in skrbi. V vsem tem sem se trdo zoperstavila ter po končani fakultetni izobrazbi preko izigravanja takratnega sistema dosegla redno zaposlitev. Kot Uni. dipl. filozofinja in soc. kulture, strokovna delavka na področju socialnega varstva, si moram sedaj po več kot 20 letih, za dva plačna razreda zmanjševati plačo, da lahko kot društvo sploh preživimo. Gledam vas in vaše kolege, ki ste zasedli na MDDSZ in na Ministrstvu za solidarno prihodnost pozicije, ki več kot očitno niste dorasli po svoji kompetentnosti in ne po politični odgovornosti. Sedaj smo s kolegi na YHD pod stalnim pritiskom, da se znajdemo brez službe in na zavodu. Predno se bo to zgodilo, prisežem, da še koga potegnem za sabo v črno luknjo z objavo vseh korupcijskih dejanj. Le ta so postale stalnica in celo maksima uspeha v naši državi. Tisti, ki je pri tem bolj spreten, temu seveda boje gre.

Lep pozdrav,

Elena Pečarič

Komentarji  

0 #1 Vessna Janežič 21:16 06-09-2023
Bravo!
So primeri, ko so kot osebni asistentje za eno osebo zaposleni trije clani v druzini...
Citat

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži