Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Jutri se bo v Državnem svetu odločalo o odložilnem vetu na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenija (ZRPLS), ki posega v delovanje Fundacije za šport (FŠO). Déjà vu, lahko zavpijemo! Kako poznan scenarij, saj se je enako dogajalo, ko je šlo za spremembe istega zakona, a za del, ki zadeva Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Takrat se je v Državnem svetu izglasoval veto, kaj bo pa sedaj?

Vprašati se gre katere parcialne interese zastopajo ter zasledujejo državni svetniki? Prav gotovo gre zaznati, da znajo nekateri državni svetniki svojo funkcijo dobro unovčiti predvsem za lastne koristi. Ni dvoma na koga mislim.

Na »srečo« je Državni zbor ob koncu prejšnjega mandata z ustavno večino potrdil spremembe ZRPLS. To je bilo storjeno zaradi številnih spornih, nezakonitih, netransparentnih ter diskriminatornih dogajanj pri delitvi sredstev ter nedopustne kolizije interesov v samem Svetu FIHO ter v drugih njegovih organih odločanja. V upanju, da se bo končno prekinilo s staro prakso »zgodovinskih zaslug« politkomisarjev v posameznih organizacijah, s prakso delitve invalidskih sredstev za zaprtimi vrati v Izoli, kjer so nekatere organizacije popolnoma izključene sogovornice, s prakso klientelizma in nepotizma, izsiljevanja in pogojevanja, ki je veljal za zmagovito strategijo upravljanja in uzurpacije nad javnimi sredstvi FIHO. Tudi FŠO je bil tako kot FIHO hudo okaran s strani Računskega sodišča in tudi pri FŠO kraljuje in uraduje kolizija interesov. Denar se pač v obeh fundacijah z lahkoto deli med stare tovariše, ki si pripisujejo izjemne zasluge in si jemljejo pravico govoriti v imenu vseh.

A poglejmo kaj se je zgodilo na konstitutivni Seji sveta FIHO? Ne boste verjeli, vse v stari maniri, gladko kot po maslu, za stare mačke stare politike, kot za šalo, saj znajo podkupovati, izsiljevati in z omamo obljube novcev pridobiti ljudi na svojo stran. Kljub spremembam zakonodaje jim znova uspeva, res briljantno, res neverjetno. Tako so uspeli pretentati tudi Komisijo za preprečevanje korupcije, ki lahko zgolj še nemočno opazuje v kaj se je izjalovilo njihovo prizadevanje za integriteto. Fantje preveč ste bili naivni, sem vam lepo povedala.

Resnici na ljubo »za res novih« članov Sveta je manj kot polovica. Trije predstavniki Vlade pa so zopet bolj za okras kot za res. Lahko rečemo, da jim še nikoli ni šlo bolje kot sedaj. Na mesto v.d. direktorja FIHO so uspeli nastaviti bivšega generalnega tajnika NSIOS, desno roko Šuštaršiča pri domala vseh manipulativnih poslih, Štefana Kušarja, ki je v celotnem postopku sprejemanja sprememb ZLPLS le-tem ostro nasprotoval. Sedaj pa naj bi deloval po črki zakona, se hecate? Kot bi Zorana Thalerja imenovali za predsednika komisije za preprečevanje korupcije; saj mu še nič ni bilo pravnomočno dokazano, kaj ne!

No, kar se nam zdi zanimivo je za nekatere prav najbolj sporna sprememba ZRPLS, natančneje 12. člen kjer se določi, da je poslovodni organ FŠO Svet fundacije. Predsednik Sveta pa organizira in vodi fundacijo, predstavlja in zastopa fundacijo, je odgovoren za zakonitost dela. Administrativne naloge pa naj bi na FŠO opravljali zaposleni na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Super! Predlog za poslance in vlado, da se po tem vzoru enaka sprememb zgodi tudi za FIHO, pa se rešimo vsakokratnih dragih marionet, ki igrajo vlogo direktorja FIHO. Tako bodo člani Sveta FIHO morali odgovornost in posledice za svoja protipravna ravnanja nositi sami.

Očitek levih desnim, da gre za podržavljanje športa je veliko prekratek, saj Loterije Slovenije je državna last v kar 90% in sredstva, ki se stekajo v obe fundaciji so prav tako javna namenska sredstva, ki pa premnogokrat zavijejo v napačno smer ali ne prispejo do končnih uporabnikov. Živ in plastičen dokaz je, da t.i. »samoupravljanje« invalidskih in humanitarnih organizacij z ogromnimi sredstvi FIHO, ni prava rešitev, kaj šele garancija za pošteno in transparentno razdeljevanje sredstev, ki so nenazadnje davkoplačevalski denar. Uzurpirana so s strani nekaj posameznikov, ki zasledujejo privatni ali sebi lastni interes.

FIHO ima g. Borisa Šuštaršiča, FŠO ima g. Janeza Kocjančica, ki vlečeta niti. Le kam bo kocka padla?

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži