Gregor Hrovatin

Zahodna družba je najboljše, kar se je človeštvu kdajkoli in kjerkoli zgodilo. V preteklosti je bilo povsod slabše. V 'nezahodnih' državah živijo slabše in tako bo, dokler ne začnejo živeti kot mi. S tem so prežeti učbeniki in enciklopedije, knjige in filmi, javna občila in medmrežje. To je temelj naših pogledov na svet in veje iz vseh naših 'širših' in 'globjih' pogovorov. Tudi tisti, ki vemo, da ni tako, se borimo sami s sabo, kajti globoko v sebi 'vemo', da smo najboljši …

In tako je kljub temu, da je življenje v tej družbi negotovo in nezdravo, da se kar naprej spreminja, da uničuje družinske, družabne in družbene vezi ter nepopravljivo škodi naravi. Pranje možganov je tako dodelano, da ga po nekaj rodovih, izpostavljenih šolanju in javnim občilom, izvajamo drug nad drugim in nad sabo, ne da bi to opazili …

Zahodna družba nam je prinesla znanost, ki je za dojemanje sveta precej bolj ustrezna od predhodnega bajeslovja. Znanost je prinesla ogromno skokovitih izboljšav, obenem pa tudi ogromno grozovitih poslabšav. Zaradi nje je življenje v mnogih ozirih dosti boljše, v mnogih drugih pa dosti slabše …

Ampak znanost ceni malo zahodnjakov, čeprav so življenjsko odvisni od nje. Da se imamo za nekaj več, je krivo predvsem to, da zahodna družba do neke mere ščiti šibkejše (invalide, manjšine, otroke, reveže, starce, tujce, ženske, živali). A do neke, čeprav drugačne mere, jih ščitijo tudi drugje oz. imajo za njihovo dobrobit druge rešitve … Še vedno so zgodovinsko gledano največ naštetih pobili in strpinčili pripadniki zahodne družbe – tako doma kot širom po svetu – in to z nezmanjšano močjo še vedno počnejo …

Koliko žensk in otrok je žrtev z alkoholom podprtega družinskega nasilja na 'zahodu'? A res tako izrazito manj kot v muslimanskem svetu, kjer alkohol ni vrednota, nasilje nad družinskimi člani pa je ovrednoteno tako, kot je bilo tukaj le nekaj desetletij nazaj? …

Za nezahodnjake je naš način življenja privlačen predvsem zaradi stvari: zaradi boljših prometnih povezav in trgovin, kjer se da kupiti vse mogoče. Da uporaba tega dvojega zahteva čas in denar, ki ga nimamo ali si ga krvavo prigaramo, ne vedo …

Privlači jih tudi svoboda govorjenja in gibanja, kar malo starejši vemo iz lastnih izkušenj. To sta verjetno najpomembnejši vrednoti zahodnega sveta, in v tem smo res neprimerljivi s čemerkoli doslej in drugje. A svobodo govorjenja smo zlorabili z nenadzorovanim blebetanjem, blatenjem, grožnjami in laganjem, svobodo gibanja pa s pohodom neoliberalizma in turizma, ki uničujeta tako naravno kot družbeno raznolikost. Kaj ti pomaga priti na drugi konec sveta, če te tam čaka povsem enako stanje kot doma, od koder si pobegnil, ker je bilo nevzdržno? …

Zadnjič sem gledal dokumentarec o Severni in Južni Koreji, ki sta se pričeli zbliževati in jima je šlo to dobro od rok, dokler ni tisti trapasti Bush Severne Koreje uvrstil na os zla. Nek severnokorejski diplomat je rekel, da združitev ni to, kar se je zgodilo z Nemčijo, ko je Zahodna vsrkala Vzhodno, odpravila njene zakone, vrednote in način življenja ter jih nadomestila s svojimi. Združitev je, da pobereš najboljše od enega in drugega …

Priznam, da si Severne Koreje dotlej nisem zamišljal kot nečesa, kar bi bilo treba v kakršnemkoli oziru ohraniti, kot nečesa, kar je v kakršnemkoli oziru dobro ali celo boljše od južnokorejskega. A vzhodnoevropska izkušnja me uči nasprotno. Takrat smo vse, kar je bilo v komunizmu slabega in dobrega, ukinili in zamenjali za slabo in dobro kapitalizma. Zdaj pa se nam kolca za tistim dobrim starim … Če bi takrat uporabili postopek severnokorejskega diplomata, bi bolje živeli ne le mi, ampak tudi zahodni zahodnjaki in večina preostalega sveta …

Ko se bo Koreja spet začela združevati, bo mogoče šla na nezahodnjaški način po tej, nikoli doslej uporabljeni in nezahodnjaški poti. Če ji bo uspelo, bodo njene izkušnje dediščina človeštva, iz katere bomo lahko črpali tudi mi, 'najboljši' …

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži