Mare Štempihar

Učitelj filozofije v gimnaziji. Avtor del Portret nomada: Deleuzova socialna filozofija (Krtina, 2013) in Eseji iz kritične pedagogike: o solidarnosti in skrbi za obče dobro v neoliberalnem svetu (Založba Sofia, 2020).

Na naše pismo »Vrtca Savska ne damo!« je v bil v decembrski številki Modrih novic objavljen tudi odgovor župana občine Domžale, gospoda Tonija Dragarja (dostopno na http://www.modre-novice.si/arhiv-novic/ - št. 193, str. 18). V tem pismu se odzivamo na njegove besede.

Županov odgovor je zavajajoč v svoji nejasnosti. V njem g. Dragar pove kar nekaj stvari, s čimer po vsej verjetnosti poskuša zakriti to, kaj se z enoto Savska dejansko namerava (na koncu sicer lahko ugibamo, možnosti pa sta vsaj tile: a) župan ne ve, kaj bi z vrtčevsko enoto dejansko naredil – zdi se mu predraga /za vzdrževanje, prenovo?/, a pripravljenega nima nobenega dolgoročnega načrta; b) Občina ima načrte za prihodnje, a jih ne namerava razkriti, saj bi s tem utegnili izzvati nasprotovanje – raje bodo počakali, da se zadeva malce poleže, potem pa bodo naredili po svoje).

Kaj dejansko pove župan?

1) - Da se vrtec Savska ukinja je bila dezinformacija, ki so jo plasirali zainteresirani v prostoru. – V katerem prostoru? Zainteresirani za kaj? Je po njegovem dezinformacija potem tudi to, da so premestili dve pomočnici vzgojiteljice in da niso razpisali vpisa v tem šolskem letu za najmlajšo skupino? (Kdo se tukaj spreneveda? Kaj naj bi pomenila vsa ta namigovanja?)

2) - Že pred časom se je iskalo prostor, kje bi se lahko delal center za zaščito in reševanje. Nekdo je rekel, da bi bila ta lokacija primerna, ker je v centru Domžal, ker je zadaj veliko prostora. – Kaj ima sedaj z vsem tem center za zaščito …? Torej je Občina dejansko nameravala ukiniti vrtec Savska in ga nadomestiti s centrom za zaščito in reševanje? So te namere še sedaj aktualne? Če niso, zakaj jih župan omenja (ali pa s tem nehote razkriva, kaj se namerava po zaprtju vrtca)?

3 - Treba je pošteno povedati … kapacitete vrtcev smo zgradili do 500 otrok na leto, v tem trenutku pa je generacija približno 400 otrok. To pomeni, da je približno 7 oddelkov vrtcev teoretično že jutri lahko praznih. – Kakšna je politika, ki pri sprejemanju odločitev gleda samo na trenutno stanje? Vrtci so javna dobrina in potrebno je veliko truda, da se zgradi kvaliteta dela, kakršna je nedvomno prisotna na Savski. Se pravi, ker je trenutna generacija številčno šibkejša, bi bilo smiselno kakšen vrtec kar ukiniti (z enim zamahom uničiti to, kar je bilo s trudom grajeno skozi več generacij)? (Mar ne kaže to bolj kot na neko »gospodarno« ravnanje, o katerem župan govori v nadaljevanju, na neodgovornost in nepremišljenost?)

4) - Poleg tega smo naredili analizo, katere enote so drage glede na majhnost, vzdrževanje in ostalo.V končni fazi je treba delati gospodarno, mene bodo vsi nadzorniki gledali preko sistema gospodarnosti, in ta vrtec je zelo drag na enoto. – Zakaj sedaj župan govori o tem, če pa vrtca ne nameravajo zapreti? Glede gospodarnosti pa: nadzornikom bi moral nekdo pojasniti, da takrat, ko se razmišlja o investiciji v vrtce, pač ne gre gledati samo skozi denar – kolikor nadzornikom samim to še ni jasno. (Enaki poduk bi izgleda potreboval tudi gospod župan.)

5) - Ni rečeno, da enkrat ne bo prišlo do zaprtja, ampak ti otroci, ki so sedaj v vrtcu Savska, bodo po vsej verjetnosti (!) tu s predšolsko vzgojo tudi končali. Potem pa bomo videli, kako in kaj. – Po vsej verjetnosti, torej. Spet ne vemo, pri čem smo: Zakaj »po vsej verjetnosti«? Se torej zopet obetajo neke odločitve z danes na jutri?

6) - Morajo pa razumeti tako starši kot zaposleni, da je včasih treba sprejeti odločitev, ki ni prijazna. – Na kakšno odločitev sedaj župan namiguje? Se pripravlja še kaj?

7) - Ampak zaenkrat nič ne kaže na to, da se ne bi v Savski otroci še veselo igrali. – Sledi nov preobrat v zgodbi: Če bo denar, predvidevamo prenovo vrtca Urša v centru, kar pomeni, da bo takrat treba preseliti od 6 do 8 oddelkov otrok. Selili jih bomo tja, kjer bo prostor, tudi v Savsko, tako da jaz ta trenutek ne vidim nikakršnih težav. – Gospod župan jih morda ne vidi, a to ne pomeni, da ne obstajajo. a) Vrtec Savska naj bi v prihodnje torej služil kot nek začasen prostor za otroke iz vrtca Urša. Prenova najbrž ne bo trajala več kot eno šolsko leto, kaj pa potem? b) Kdaj naj bi se vse to dogajalo? Če to načrtujejo v naslednjem šolskem letu, potem je zgodba še bolj čudna, kot se je zdela na začetku – tudi glede na pojasnilo, ki smo ga prejeli z Občine glede omejitve vpisa za letošnje šolsko leto: v njem kot enega glavnih argumentov za to, zakaj v vrtec niso vpisali nove generacije otrok, navaja prostorske omejitve (vrtec naj ne bi izpolnjeval prostorskih zahtev). Sedaj naj bi bilo mogoče v vrtec naseliti še dodatne otroke, pri čemer je ponovno vtis, da gre za »rešitve«, ki bodo sprejete brez posvetovanja (npr. s strokovnim kadrom, pa tudi s starši oz. vsaj z njihovimi predstavniki).

Morda pa je županova nejasnost zgolj navidezna in je odločitev sama že na dlani. Ne povsem neverjeten scenarij, ki ga lahko oblikujemo, če sledimo županovim besedam, bi bil lahko naslednji: v tem šolskem letu se v vrtcu Savska še ne bo dogajalo nič posebnega (otroci se bodo v njem nemoteno igrali vse do poletja). Vrtec sicer potrebuje obnovo, a v to ne bodo šli, ker vanjo niso pripravljeni investirati toliko denarja. Ko bodo obnavljali vrtec Urša, bo Savska služila kot nadomestna lokacija, dokler bo to potrebno, potem pa bodo enoto zaprli in (ko se bo prah nekoliko polegel) prostore dali centru za zaščito in reševanje.

Gospod župan torej ne vidi kakšnih posebnih težav, v svojem odgovoru pa se ni potrudil odgovoriti na nekatere najbolj pereče teme iz pisma staršev (vse te je elegantno obšel). Npr. očitno se mu ne zdi vredno pojasniti načina, kako so se do sedaj odločitve sprejemale: dve ad hoc premestitvi (brez utemeljitev) pomočnic vzgojiteljic (ki sta delali dobro in na kateri so bili otroci navezani); ne ukvarja se z dejstvom, da smo (bili) starši skupaj z vzgojiteljicami povsem brez zanesljivih in nedvoumnih informacij o tem, kakšne načrte ima Občina z vrtcem Savska. Očitna je tudi diskrepanca med našim videnjem zadeve in njegovim: mi na stvari ne gledamo tako kot gospod župan, tj. predvsem kratkoročno (»potem bomo pa videli, kako in kaj«), ter na zasebne koristi, saj naš pogled vključuje skrb za dobro (vrtčevsko vzgojo) tudi prihodnjih generacij in za dobro zaposlenih v vrtcu.

Starši otrok enote Savska Vrtca Domžale

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži