Rok Kralj

Po izobrazbi sem ekonomist, po poklicu pa srednješolski učitelj. Najbolj me zanima iskanje novih družbeno-ekonomskih poti, po katerih bi se lahko izvlekli iz globoke krize, v katero smo prav tako globoko zabredli. Najbolj obetajoča je, po mojem mnenju, pot medsebojne delitve.

Svetovni problemi izgledajo tako hudi, da se nam zdi, kot da jih preprosto ni mogoče rešiti. Lakota, skrajna revščina in številne bolezni so tragedije velikega obsega, ki prizadanejo milijone in celo milijarde ljudi. Toda, mar res vemo, kakšni so resnični stroški reševanja teh problemov?

Članek Amande Scherker If Anybody Ever Tells You It's Too Expensive To Solve The World's Problems, Show Them This (Če bi vam kdorkoli rekel, da je predrago reševati svetovne probleme, mu pokažite te podatke) razkriva pravo podobo stroškov reševanja svetovnih problemov.

1. Z dodatnimi 26 milijardami ameriških dolarjev ($) na leto bi lahko zagotovili osnovno izobrazbo za vse otroke na svetu.

Po poročilu organizacije UNESCO iz septembra 2013 kar 200 milijonov otrok nima dokončane osnovne šole, 250 milijonov pa je nepismenih. Skupna potrebna letna vsota za osnovno izobraževanje vseh otrok po svetu je 54 milijard $, 28 milijard $ jo zagotovijo države, 3 milijarde $ pride kot tuja pomoč, zmanjka pa še 26 milijard $.

Zdi se veliko, a samo prebivalci ZDA letno za golf potrošijo 25 milijard $, če pa upoštevamo še profesionalni golf, vsota naraste na kar 65 milijard $.

2. Za 990 $ lahko kmetovalec dobi štiri živali, ki dajejo mleko ter zraven še osnovno usposabljanje za ravnanje z njimi.

Tako lahko revni kmetje bistveno izboljšajo prehrano in zdravje svojih družin. Družine v ZDA pa samo za maturantski ples in vse v zvezi z njim povprečno potrošijo 1.139 $.

3. Za 190 milijard $ na leto bi lahko prepolovili število ljudi na svetu, ki nimajo dostopa do čiste pitne vode in ustreznih sanitarij.

Samo ZDA vsako leto izgubijo 190 milijard $ zaradi izogibanja plačevanju davkov oziroma zaradi odtekanja denarja v davčne oaze.

4. Za 115 $ Zdravniki brez meja 40 otrok lahko oskrbijo s potrebni antibiotiki v primeru infekcij.

Povprečno gospodinjstvo v ZDA vsako leto zapravi 100 $ za elektriko, ki jo porabijo njihove elektronske naprave, ki so, kljub temu, da so izklopljene, še vedno priključene na električno omrežje.

5. Za 44 milijard $ dolarjev letno bi lahko popolnoma izkoreninili svetovno lakoto.

Po zadnjih ocenah je v svetu 842 milijona ljudi lačnih (FAO).

V ZDA so v času prazničnih nakupov od konca novembra do božiča 2013 v spletnih trgovinah zapravili 46,5 milijarde $.

6. Za 600 $ pacient z virusom HIV v nerazvitih državah prejme medicinsko terapijo za obdobje 3 let.

Vsako ameriško gospodinjstvo letno povprečno zavrže za 600 $ hrane.

7. Za dodatnih 13,1 milijarde dolarjev bi lahko vsaka mati in novorojenček v nerazvitem svetu prejela materinsko in predporodno oskrbo.

V ZDA se za iPhone in iPad aplikacije letno zapravi 13 milijard $.

8. S 6 milijardami $ bi lahko preprečili 4 milijone smrti zaradi malarije.

Za predsedniške volitve v ZDA 2012 je bilo porabljenih 6 milijard $.

Vendar se dosedanje primerjave “skrijejo” pred podatki, da so bili v letu 2012 celotni vojaški izdatki v svetu 1.756 milijard oziroma 1,7 bilijona $ ali 249 $ na vsakega prebivalca planeta (SIPRI).

A tudi to je samo “drobiž”, kajti med leti 2008 in 2011 je bilo samo za reševanje ameriških bank porabljeno neverjetnih 29.616 milijard ali 29,6 bilijona $ (29.616.000.000.000) (The Big Picture).

Trendi so jasni, ne samo v ZDA, temveč povsod v “razvitem” svetu: prioriteta današnjega sveta so finančne institucije, ki “požirajo” neskončne količine denarja, medtem ko ga za resnične probleme sveta vedno znova zmanjka, čeprav gre v primerjavi z reševanjem bank za neznaten drobiž. In večina denarja za "reševanje" bank konča na računih neskončno bogatih posameznikov.

Toliko o današnji ekonomiji.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži