Rok Kralj

Po izobrazbi sem ekonomist, po poklicu pa srednješolski učitelj. Najbolj me zanima iskanje novih družbeno-ekonomskih poti, po katerih bi se lahko izvlekli iz globoke krize, v katero smo prav tako globoko zabredli. Najbolj obetajoča je, po mojem mnenju, pot medsebojne delitve.

Vemo, da današnji ekonomski sistem nima prihodnosti. To vemo, ker vsak dan vidimo posledice njegovega delovanja. Na eni strani velikansko bogastvo, na drugi strani strahotna revščina in pomanjkanje ter lakota; vse bolj uničeno okolje; brezštevilni konflikti med državami ter znotraj njih in tako naprej. To so le najbolj vidne posledice delovanja izjemno nepravičnega, kaotičnega in destruktivnega ekonomskega sistema, ki temelji na tekmovalnosti (konkurenčnosti), sebičnosti in pohlepu.

Vseeno je, ali govorimo o kapitalizmu, neoliberalizmu ali o čem drugem, pomembno je, da razumemo, kaj so vzroki in kaj posledice. Kajti samo, če spremenimo vzroke, lahko odpravimo njihove posledice. Ekonomski sistem še zdaleč ni samo stvar ekonomskih strokovnjakov in politikov. Je stvar vsakega izmed nas. Delovanje ekonomskega sistema ima neposreden vpliv na naša vsakdanja življenja, življenja naših bližnjih in slehernega človeka na tem planetu.

Ne smemo pristati na “logiko strokovnjakov”, da je ekonomija preveč zahtevna za običajnega človeka. Vsak pripadnik sodobne družbe se vsakodnevno sooča s temeljnimi ekonomskimi problemi in prav vsi smo po svoji naravi ekonomisti. Kako preživeti, kako kupiti stanovanje, kako z obstoječimi dohodki zadovoljiti potrebe vseh družinskih članov, in še številna druga, so - ekonomska vprašanja. Nič bistveno drugačna niso vprašanja na širši ravni: v lokalni skupnosti, v državi ali na nivoju celotne človeške skupnosti.

Zato ekonomije ne smemo prepustiti samo ekonomskim strokovnjakom in politikom. Ker gre za nas, za našo prihodnost, prihodnost naše družine, države, nenazadnje za prihodnost celotnega planeta. Pot v prihodnost nedvomno ne vodi preko še večjega tekmovanja vseh z vsemi, kajti nezamisljivo je, da lahko več kot 7 milijard ljudi, kolikor nas je danes na planetu, med seboj tekmuje oziroma se bori za omejene naravne vire. Tega ne prenese niti okolje niti družba. Mar ni to več kot očitno?

Prihodnost človeštva ni v tekmovanju, temveč v sodelovanju; prihodnost človeštva ni v vojni za naravne vire, temveč v njihovi pravični medsebojni delitvi. Samo tako lahko v miru zaživimo skupaj, vsem ljudem lahko zagotovimo blaginjo ter poskrbimo za ohranitev našega skupnega okolja. Druge poti - na gosto naseljenem planetu in ob strašnih orožjih, ki smo jih razvili - preprosto ni.

Sleherni izmed nas se mora aktivno vključimo v spreminjanje obstoječega ekonomskega sistema in s tem družbe kot celote. Politiki ne bodo ničesar storili sami od sebe. Vsakdo lahko nekaj prispeva, v skladu s svojimi zmožnostmi in s položajem, ki ga ima v družbi, a najboljše je, če si za spremembe prizadevamo skupaj. Povejmo naglas - na demonstracijah, v medijih, preko različnih gibanj in na številne druge načine - da želimo drugačno ekonomijo in drugačen svet.

Smo pred izjemno pomembnim korakom, veliko pomembnejšim, kot je bil človekov prvi korak na Luni. Ali bomo s sodelovanjem in medsebojno delitvijo izgradili drugačen svet ali pa bomo nadaljevati v smeri uničenja? Katero pot bomo torej izbrali?

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži