Rok Kralj

Po izobrazbi sem ekonomist, po poklicu pa srednješolski učitelj. Najbolj me zanima iskanje novih družbeno-ekonomskih poti, po katerih bi se lahko izvlekli iz globoke krize, v katero smo prav tako globoko zabredli. Najbolj obetajoča je, po mojem mnenju, pot medsebojne delitve.

23. avgust je bil razglašen za dan spomina na žrtve totalitarizmov. Če ga že imamo, pa ga izkoristimo za razmislek. Vendar prepustimo zgodovinarjem in nesposobnim politikom pretekle totalitarizme, da se ukvarjajo z njimi. Medtem pa raje razmislimo o totalitarizmu, ki ne samo, da predstavlja možno grožnjo, temveč je že prisoten - tukaj in zdaj.

Philip Bobbitt je že leta 2002 svoji knjigi Shield of Achilles (Ahilov ščit) opisal, da se čas klasičnih in suverenih nacionalnih držav nepreklicno izteka. Prihajamo pa v dobo “tržnih držav” (Market states). Tržna država večino funkcij nacionalne države - skrb za infrastrukturo, finančni sistem (nadzor nad denarjem), energetiko, zdravstveno in socialno varstvo, izobraževanje, varnost itd. - prepušča trgom oziroma jih privatizira. Naloge države v novih okoliščinah so predvsem zaščita lastnine, obramba države in zagotovitev čim boljših pogojev za delovanje tržnih subjektov - podjetij, bank itd. V tej smeri se danes spreminjajo tudi zakonodaje in ustave.

Ko naši politiki pravijo, da moramo sprejeti reforme zaradi bonitetnih hiš in finančnih trgov, samo izražajo, da je proces prehoda v tržno državo v polnem teku. Tudi vnos zlatega pravila gre v kontekst preobrazbe klasične nacionalne države v tržno državo. Zlato pravilo je natanko ustavna uveljavitev tržne države, kajti vsak protest, ki bo usmerjen proti nižanju ekonomskih pravic ljudi (vsaka pravica namreč za seboj potegne določen finančni učinek), bo protiustaven.

Čeprav trgi načeloma vsem ljudem ponujajo priložnosti in izbire, pa je njihovo delovanje po svoji naravi totalitarno. Lahko izbirate med 100 (skorajda enako bedastimi) TV programi, a nobenega vpliva nimate na ključne odločitve v podjetju, v katerem delate, kaj šele na politiko centralnih bank in drugih finančnih institucij. Korporacije, banke in druge ekonomske institucije so danes avtoritarne strukture, kjer je odločanje strogo hierarhično in avtoritarno.

V imenu trgov, še zlasti finančnih, danes trpijo milijoni ljudi. Države so se trgom podredile, namesto, da bi jih regulirale in nadzirale. Nastaja totalitarni sistem, kakršnega zgodovina še ni videla. Na žalost politiki tega sploh ne opazijo ali nočejo opaziti in ves upor, je lahko samo upor ljudi.

Dan spomina proti totalitarizmom je zato več kot aktualen, a le če opustimo besedo “spomin” in če se posvetimo boju proti sodobnemu totalitarizmu - totalitarizmu trgov, še zlasti finančnih.

OPOMBA: Ne smemo zamenjevati pojma trga kot mehanizma menjave dobrin (v smislu trgovanja v ožjem smislu), ko govorimo o (finančnih) trgih mislimo na konkretne strukture (elite), ki dejansko manipulirajo z denarjem, pretokom blaga in izkoriščanjem naravnih virov zgolj za lastne interese.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži