Rok Kralj

Po izobrazbi sem ekonomist, po poklicu pa srednješolski učitelj. Najbolj me zanima iskanje novih družbeno-ekonomskih poti, po katerih bi se lahko izvlekli iz globoke krize, v katero smo prav tako globoko zabredli. Najbolj obetajoča je, po mojem mnenju, pot medsebojne delitve.

Ustanovitev Piratske stranke Slovenije (17. oktobra 2012) je ena najboljših stvari, ki se je v zadnjem času zgodila v slovenski politiki. Če se bo nova stranka res držala svojega programa, se ji obeta uspešna prihodnost. Stranka namreč naslavlja izjemno pomembne teme našega časa, med drugimi: svobodo interneta, prenovo avtorskega prava, varovanje zasebnosti.

Klasične stranke, leve in desne, so danes pretežno samo še izvrševalke interesov korporacij in finančnih trgov. Edina vizija današnjih politikov je “ugajati” trgom. Politiki sploh ne potrebujejo več navodil, temveč “že vedo”, kakšne so “želje” korporacij in globalnih trgov.

Najpomembnejša “Želja” korporacij in/oziroma globalnih trgov je, da se sleherna dobrina - materialna, dobrina kot storitev ali intelektualna dobrina (“dobrine duha” so cerkve že davno privatizirale) - privatizira in komercializira, kar pomeni, da se iz skupne in javne dobrine pretvori v trgovsko blago.

Zato so “izumili” avtorsko pravo in intelektualno lastnino. Informacije, znanje, tehnološke rešitve, genski material rastlin, živali in človeka, umetniška dela so danes večinoma že v zasebni lasti in hkrati komercialno blago. Z drugimi besedami: intelektualna lastnina omogoča privatizacijo in komercializacijo človekove misli in ustvarjalnosti ter celo njegovega genskega materiala.

Z nastankom interneta je bil ta proces ogrožen. Internet je nastal kot svoboden medij izmenjave, medsebojne delitve, odprtega dostopa do informacij, znanja, umetniških stvaritev itd. Vendar so korporacije internet vsaj deloma že preobrazile po svoji Želji; če ga uspejo povsem, potem je ogroženo najboljše “orodje” človekove svobode v zgodovini.

Kajti ta ni samoumevna, zanjo se je potrebno boriti; svoboda je vedno povezana z aktivnostjo. Zato je nastanek piratske stranke velik dogodek, kajti njihov program ni skladen z interesi korporacij in trgov.

Ključna “gesla” nove stranke so:
- kopiraj, inoviraj
- ubrani zasebnost
- nadziraj državo

Danes se borite za svobodo tudi tako, da na internet “postavite” čim več kakovostnih vsebin (člankov, umetniških del, knjig, filmov itd.), ki so prosto dostopne oziroma jih delite z vsemi drugimi in iz interneta “potegnete” ter uporabljate čim več taistih vsebin (seveda pa tega ne gre zamenjevati z nenavajanjem pravih avtorjev oziroma s podpisovanjem pod dela drugih avtorjev).

Torej, živeli pirati!

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži