Na Brdu pri Kranju je 6.5.2014 potekala Mednarodna konferenca o deinstitucionalizaciji v Sloveniji. Številni strokovnjaki z različnih področij iz Slovenije in iz tujine so razpravljali o pomenu deinstitucionalizacije, kot celovitem procesu prehoda iz prevladujočih institucionalnih oblik pomoči in podpore različnim skupinam prebivalstva (otroci s posebnimi potrebami, invalidne osebe, ljudje težavami v duševnem zdravju, starejši) v uporabnikom prijaznejše skupnostne oblike pomoči in podpore.


Namen konference je oblikovanje konsenza širše strokovne in laične, politične javnosti za pospešitev procesov razvijanja skupnostne oskrbe v luči uresničevanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 in usmeritev povezanih z učinkovitim črpanjem EU skladov.

Ujetniki brez razloga

Uporabniški vidik pomena in procesov dezinstitualizacije, Emir Okanovič, Mijo Posledek, Violeta Bilek

Proces dezinstitualizacije v Sloveniji

Vito Flaker, Proces dezinstitualizacije v Sloveniji

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži