Drage sodrzavljanke in spostovani drzavljani!

Združenje umetnikov Paviljon je 3. septembra predsedniku DZ Gregorju Virantu posredovalo pobudo volivcem za vložitev 4 predlogov zakonov in sicer Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o osnovnem bivanju, Zakon o samozdravljenju in Zakon o konoplji. Rok za zbiranje potrebnih 5000 podpisov prične teči 12. september in traja do 10. novembra.

V skladu z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi lahko predlog zakona DZ predloži najmanj 5000 volivcev, kar pomeni, da bodo morali pobudniki za vsakega izmed štirih zakonskih predlogov zbrati po najmanj 5000 overjenih podpisov volivcev.

Med spremembami referendumske ureditve predlagajo vpeljavo rednih referendumov štirikrat letno, po vzoru Švice in sicer prek vprašalnikov, ki bi jih vsi volivci dobili na dom. Vprašalniki bi vsebovali predstavitev predlaganih zakonov, ustavnih sprememb, članstva v mednarodnih obrambnih zvezah in sprememb pristojnosti DZ. Volivci pa bi morali izpolnjene vprašalnike volilni komisiji vrniti v štirih tednih, pri čemer bi veljalo, da mora vsako spremembo ustave in vsak zakon pred sprejetjem na referendumu potrditi najmanj 50 odstotkov vseh volilnih upravičencev.

S predlogom zakona o osnovnem bivanju želijo pobudniki, zaščititi prebivalstvo "pred oderuškim izterjevanjem dolgov zaradi življenjskih stroškov ter pred obremenjevanjem osebnega premoženja". Omogočiti in pospeševati želijo tudi samooskrbo in zdravo prehranjevanje za minimalne stroške. Predlagajo možnost odplačevanja dolgov javnim podjetjem s prostovoljnim delom in možnost brezplačnega najema prostih kmetijskih zemljišč za namene pridelovanja hrane za lastne potrebe.

Z zakonom o samozdravljenju želijo pobudniki določiti, da ima vsak človek pravico odločati o tem, s katerimi zdravili ali zdravilnimi rastlinami se bo zdravil in na kakšen način, razen če je nesposoben sprejemati takšno odločitev zaradi težkih duševnih motenj ali zaradi očitno in nedvomno ogroženega življenja zaradi nepoznavanja učinkov zdravil. Določili bi tudi, da ima vsak na zemlji, ki jo obdeluje zase, ali v svojem stanovanju pravico gojiti katero koli rastlino za namene samozdravljenja, brez omejitev, ki sicer veljajo za promet s temi rastlinami. V primeru prodaje pa bi morala ta potekati v skladu z veljavno zakonodajo.

Združenje umetnikov Paviljon želi tudi, da bi s posebnim zakonom o konoplji določili pogoje, ki bi veljali na področju pridelave, predelave, prodaje, uporabe konoplje, vključno z ustreznim nadzorom. Med drugim predlagajo ustanovitev posebne Javne agencije za konopljo.

Konopljo bi v zakonu definirali kot rastlino, ki se v svojih različicah uporablja v industrijske in/ali zdravilne namene. Slednjo pa bi nadalje razvrstili na tisto, ki se uporablja pod zdravniškim nadzorom in za katero je potreben zdravniški ali veterinarski recept, ter na konopljo, namenjeno samozdravljenju, za katero recept ni potreben. Dovoljeno bi bilo tudi gojenje za osebne potrebe.

Za vse tiste, ki želite prispevati s svojim podpisom k uresničitvi teh idej, vas vabimo, da več informacij poiščete na http://za4zakone.webs.com/

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži