Tomaž Pangeršič nam je predstavil izjemno inovativen »Sistem treh informacijskih točk projekt interaktivnega povezovanja družbe«. Gre za informacijsko orodje, ki interaktivno povezuje družbo in državo. Posledica je izredno učinkovit pregled informacij, ki so pogoj za hitro in pravilno odločanje oziroma delovanje. Namenjen je plemenitenju idej, znanja in obstoječega materialnega kapitala, katerega rezultat bi bil zagon gospodarstva. Plemenitenje obstoječega neizkoriščenega potenciala je vsekakor naša šibka točka, ki je med drugim tudi posledica popolnoma razklane družbe, ki kot taka ni zmožna harmoničnega delovanja!

Sistem pa ne pomeni le ogromne informacijske banke za državo, temveč na splošno za družbo, civilne iniciative, gibanja, ki lahko počasi prevzamejo pomembno vlogo tudi pri samem gospodarskemu razvoju. Njegova univerzalnost nediskriminatorno združuje celotno družbo in tako omogoča harmonično delovanje ne glede na ideologijo, spol, religijo. Upajmo, da bo kdo zagrabil idejo in jo realiziral.

Predavanje je potekalo 30.10.2013, v SOT 24,5, Masarykova 24, Metelkova mesto

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži