Borislav Kosi

Skozi literaturo ter filozofijo sem poskusil odkriti resnico, pa nekako vsaj meni ni šlo. Resnico lahko po moji izkušnji najdemo samo s pomočjo srca v naši notranjosti. Nosilec srčne energije je po mojih izkušnjah lahko samo Kristus. S tem pa nikakor ne mislim na maščevalnega in krutega katoliško-luteranskega "boga" večnega prekletstva.

Po vsem sodeč resnično živimo v svetovni katoliški diktaturi, ki vedno bolj razteza svoje lovke tudi po Sloveniji. Ne glede na to, katere politične barve je vlada, cerkev poskuša četudi po ovinkih odpraviti še zadnje omejitve, ki ji preprečujejo popolno zlitje z državo in nastanek cerkvene, katoliške države po zgledu kvazi demokratične in versko nesvobodne Nemčije oz. Homeinijevega Irana in talibanskega Afganistana.

Seveda bo vse skupaj današnjim časom primerno prepleskano z demokratično fasado. Zanimivo, da prodiranje RKC v vse pore naše družbe in katoliško brezobzirno grabljenje materialnih dobrin s pomočjo »evangelizirane« vlade uspeva tudi pri nas, v Sloveniji. Zanimivo zato, ker smo imeli pol stoletja ne samo laično šolstvo, ampak levičarsko šolo, ki pri pouku zgodovine ni zamolčevala zgodovinskih, znanstveno dokazljivih, grozovitih zločinov RKC (inkvizicija, križarske vojne, milijoni pobitih žensk, indijancev, idr.) – od katerih se je z medlim opravičilom l. 2000 delno ogradil takratni papež. Odstavljeni papež Benedikt, takratni veliki inkvizitor Ratzinger pa se s kakršnimkoli opravičevanjem javno ni strinjal (in se verjetno še vedno ne strinja) - kot se ni strinjal z medverskim dialogom. Torej, ne samo s podatki o zločinih RKC pri pouku zgodovine, ampak tudi s predvajanjem kopice filmov (večinoma zahodne, demokratične, »kapitalistične« proizvodnje) o grozodejstvih RKC po TV ali v kinodvoranah komunisti pol stoletja niso varčevali. Tako da je bil marsikdo med nami prepričan, da kljub padcu prejšnjega režima ponovna fevdalizacija države s strani RKC skozi evangelizacijo Slovenije ni več možna. Ljudje so vendar dobili kup podatkov o globoko ljudomrzni naravi Rimskokatoliške cerkve, tako njene teorije kot tudi prakse. Žal izgleda, da so ti podatki bolj kot duha očiščujoče delovali zastraševalno. In vplivajo na nas zastrašujoče še dandanes. Saj ljudje vidijo, da se 1800 let, kljub očitni totalitarnosti katoliške sekte, kljub dejstvu, da je Rimskokatoliška cerkev nosilka kulture smrti, kljub katoliški odvrnitvi od vsake etike in morale ter nepredstavljivo grozovitimi zločini Vatikana po ukazu papežev, RKC in njenim pripadnikom ne zgodi nič. Ljudje vidijo, da se Evropa glede verskih skupnosti ne zgleduje po ZDA, kjer verske skupnosti cvetijo, a se financirajo same, od države ne dobijo nič. Tudi RKC ne. Zato je prejšnji papež, bivši veliki inkvizitor Ratzinger tudi govoril, da je nadaljnje bogatenje Svetega sedeža/Vatikana odvisno od Evrope, kjer države bolj ali manj financirajo svoje cerkve - saj je preostali katoliški svet prereven, da bi lahko kleriki kaj nagrabili. To je osnovni povod za Ratzingerjevo govoričenje o ponovni »evangelizaciji« preveč laične in posvetne Evrope. Denar, denar, denar. In za njegovo forsiranje izšolanja čimveč eksorcistov - izganjalcev hudiča, to je modernih inkvizitorjev, kot udarne pesti tega pohoda RKC po Evropi. Saj je v katoliškem nauku še vedno neizbrisano prepričanje, da, kdor ve za edino pravilni nauk RKC in ne pristopi k njemu, je avtomatsko kriv in kot sodelavec hudiča večno preklet. In verjetni objekt katoliške, inkvizitorske evangelizacije. Ljudje vidijo, da nihče ne pritisne na Vatikan, da bi iz svojega nauka in prakse odstranil to in podobne sektaško – totalitarne cvetke. Ljudje vidijo in se razumljivo bojijo. Hitlerjev socializem in vsaj v Evropi tudi Marx - Leninov socializem sta zaradi zločinov proti človeštvu upravičeno iz življenja izginila v zgodovinske učbenike.

S totalitarnim zgledom oz. prototipom za levičarsko in desničarsko socialistično diktaturo, to je z RKC in njenim vodjo kulta, papežem, pa se ne zgodi nič. Še vedno se posmehujejo ljudem kot »moralna« vest človeštva.

Vse to je po mojem (in ne samo mojem) prepričanju glavni razlog (poleg oportunizma in duhovne lenobe), da ljudje bolj ali manj apatično sprejemajo vse, kar počnejo RKC in »njene« vlade. Med drugim, da se krši ustava R Slovenije o ločenosti države in verskih skupnosti in se med drugim po »javni« RTV forsira RKC, ki ima kar nekaj oddaj poleg prenosov katoliških maš in ritualov. Ostalim 40 in še nekaj v naši državi registriranim verskim skupnostim so seveda namenjeni nekaj minutni drobci na mesec, ali pa še to ne. Potem npr. skoraj nihče ne preverja dejstva, ali člani vlade in ostali oblastniki, to je predstavniki laične, po ustavi od verskih skupnosti ločene države, obiskujejo katoliške maše in ostale rituale RKC privatno ali v imenu države? Mogoče se gredo verski turizem celo z davkoplačevalskim denarjem? Katoliški kurati v vojski in policiji laične, posvetne, od katerekoli verske skupnosti ločene države!?

Tako je izgleda tudi večini prebivalstva »normalno« ušesa parajoče motenje javnega miru in ogrožanje zdravja državljanov z ZVONJENJEM CERKVENIH ZVONOV. HRUP je vsak zvok, ki v naravnem in življenjskem okolju vzbuja nemir, moti človeka in škoduje njegovemu zdravju, počutju ali škodljivo vpliva na okolje. VIR HRUPA je objekt ali naprava, katerega uporaba ali obratovanje povzroča v okolju stalen ali občasen hrup. Ja, kaj pa je drugega kot okolje moteči hrup brezobzirno, na nikogar ozirajoče se, sicer občasno, zato pa redno povzročanje stresa z zvonjenjem cerkvenih zvonov RKC v poselitvenem območju. Vir hrupa - CERKVENI ZVONOVI, hrup - ZVONJENJE! Po ustavi je vseh 40 v Sloveniji registriranih verskih skupnosti enakopravnih. Me zanima, če bi vse naše verske skupnosti tako neupoštevaje javni mir pozivale na svoje rituale kot katoliška cerkev, ali pa samo s povzročanjem hrupa dale vedeti, da so tu - kako bi javnost in država reagirali? Če bi muslimanski mujezin (duhovnik) z minareta mošej v vsaki vasi in mestu petkrat na dan s hrupom pozival k maši? Ali duhovnik katerekoli druge verske skupnosti? Bi se katoliški del javnosti skliceval na to, da »oni« (to je druge verske skupnosti) nimajo tradicije v naših krajih? So jo katoliki po nasilnem evangeliziranju Karantanije imeli? Celo po dikciji RKC na kožo pisani spremembi uredbe (Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, začetek veljavnosti 1. 1. 2006), storjeni s strani takratne Janševe vlade, ko so takoj, ko so prišli na oblast, naredili »uslugo« RKC in cerkvene zvonove umaknili kot vir hrupa - torej celo po dikciji te spremenjene uredbe je na poselitvenem območju prepovedan kakršenkoli prekomerni hrup - kot npr. industrijski obrati brez protihrupne zaščite, avtoceste, letališča, ...... Mirno območje poselitve pa je tisti del poselitvenega območja, ki je še posebej določeno kot območje največjega varstva pred hrupom. Sem spadajo recimo bolnišnice, zdravilišča, območja stanovanj čiste stanovanjske površine, ipd. Ta določba se npr. v Ljubljani, naši prestolnici, grobo krši. Konkretno: V najbližji soseščini Kliničnega centra - naše osrednje zdravstvene institucije vsedržavnega pomena - je okrog in okrog kar nekaj cerkva. Vse so z zvonovi.

Ena se tako rekoč drži zgradb Kliničnega centra. Zanimivo bi bilo vedeti, kako se počutijo pacienti, ko so v navzkrižnem ognju rešetani s hrupom cerkvenih zvonov? Kje je inšpektor za varstvo okolja? Pa zdravstveni inšpektor? Če Klinični center ne spada na mirno območje poselitve, kaj potem spada tja? Ne samo okoli Kliničnega centra, ampak so zvonovi ritualnih hramov RKC po vseh slovenskih mestnih in vaških središčih, to je po gosto poseljenih področjih. Kaj pa spoštovanje in sploh upoštevanje drugače mislečih? Katoliki si lahko zvon obesijo v spalnico, če želijo (pogoj je dobra zvočna izolacija njihovih hiš), toda skoraj polovica državljanov Slovenije se je na zadnjem popisu prebivalstva izjasnila za ne - katolike! Njihovo počutje pri »glasbenem« dokazovanju obstoja katoliške sekte z zvonovi ne igra nobene vloge !? Smo res vsi samo apatični in brezvoljni, ali pa – mogoče podzavestno - zastrašeni pred povračilnimi ukrepi totalitarne RKC, saj večina ne ukrene ničesar? Razen pogumne akcije koprskih »Dost 'mam vsega« -- ko so l. 2003 prizadeti državljani omotali kemblje zvonov s tapisonom in jih s tem za nekaj časa utišali. Tako so tudi širšo javnost opozorili na problem nenehne izpostavljenosti svojevrstnemu »zvočnemu« misijonarjenju RKC. Če je že prva Janševa vlada zvonove kot vir hrupa izbrisala iz zakonodaje, kaj pa prebivalci v 1 km pasu okoli zvonov? Ne samo ne - katoliki, tudi marsikateri katolik bi verjetno raje živel v mirnem okolju. Kot tisti župnik v Parizu, ki se je pred nekaj leti pritožil zaradi preglasnih cerkvenih zvonov. Ja, samo pogumen moraš biti, nič drugega.

V zvezi s prekomernim hrupom, nastalim pri cerkvenem zvonjenju, se poraja še nekaj vprašanj:
-- Je RKC za nenehno povzročanje prekomernega hrupa z zvonjenjem v javnem bivalnem okolju pridobila dovoljenje države in lokalnih skupnosti?
-- Ali cerkev kot proizvajalka oglušujočega hrupa z zvonjenjem izvaja meritve obremenjevanja okolja s tem hrupom?
-- Ali bodo morali prebivalci vsaj v premeru 1 km okoli zvonika za normalno življenje narediti zvočno izolacijo svojih bivališč? Kdo bo to plačal? Cerkev? Država?
-- Kdo bo povrnil prebivalcem okoli cerkvenih zvonikov škodo zaradi s hrupom razbijanja zvonov povzročenega statusa degradiranega okolja nepremičnine, ki je v prodaji? Tak degradiran status je vsaj v očeh marsikaterega kupca.
-- Ali je RKC pripravljena prilagoditi prekomerni hrup, nastal z zvonjenjem cerkvenih zvonov, mejnim vrednostim za okoliške prebivalce še znosnega zvoka?
Če to ni možno, predlagam, da RKC ali preneha z zvonjenjem (kar bi bilo najboljše), ali pa preseli zvonike izven poselitvenih območij, če ni tam z zakonom določeno mirno območje na prostem. Primerna območja bi bile npr. tudi industrijske cone. Rešitev pred hrupom zvonov bi bila hitro najdena, če bi država cerkev obravnavala kot vse ostale subjekte na svojem teritoriju. Ne pa, da je dejansko RKC država v državi, za katero izgleda ne veljajo »običajni« zakoni svetnih držav, ampak samo njeni, vatikanski zakoni cerkvenega prava kolonialnih gospodarjev.

Zanimivo je tudi, kako katoliški kler gleda na vso zadevo. Pojasnjujejo, da cerkveni zvonovi ne morejo biti vir hrupa, saj povzročajo prijazne zvoke. So glasbilo. In da so menda zvonovi del slovenske kulture in hkrati nepogrešljivi del katoliške vere. Kolikor mi je poznano, so zvonovi in zvonjenje prevzeti od poganov. In nikjer v evangelijih ne piše, da je Jezus naložil svojim privržencem, naj ljudi z zunanjim hrupom pozivajo na uresničevanje Božjih zakonov. Izgleda, da v praksi katoliški evangeliji niso več del katoliškega nauka in je od poganov prevzeta tradicija pomembnejša. Da bi se le končno tudi zagovorniki »milozvočnosti« katoliškega zvonjenja oz. pristaši zvonjenja kot glasbe zavedli, da je še tako harmonizirajoča glasba, predvajana preko mejnih vrednosti glasnosti, zdravju škodljivi HRUP.

Napisano za vse žrtve cerkvenega hrupa, povzročenega z razbijanjem po "blagoslovljeni" in "maziljeni" kovini

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži