Domen Mezeg

Po izobrazbi sem geograf in polonist, pisanje pa je moj hobi. Začetki segajo v otroška leta, ko sem napisal nikdar objavljene pravljice. Najstniška leta so bila čas bloganja in besednih spopadov na forumih. Leta 2004 je Za in Proti, Zavod za kulturo dialoga, objavil razpis za esej z naslovom “Postal sem evropski državljan”. Moj esej je bil izbran med deseterico najboljših in nagrajen z obiskom evropskega parlamenta v Strasbourgu leta 2005. Po tem obdobju je sledilo nekajletno zatišje, vendar pa so se po letu 2010 moje objave pričele pojavljati v različnih tiskanih, še zlasti pa spletnih medijih.

Pred dnevi je Trst pretresla novica o smrti zasluženega zamejskega Slovenca Aleša Lokarja, ki je jesen svojega življenja preživljal v domu za starejše v mestu Bergamo v Italiji. Svojo življenjsko pot je zaključil v 85. letu starosti. V času svojega življenja se je posvečal različnim področjem, med drugim ekonomiji. Odlikoval se je kot univerzitetni profesor in politični delavec. Še zlasti v 80. letih 20. stoletja je imel ključno vlogo kot član stranke Slovenska skupnost v občinskem svetu svojega domačega kraja. Bil je tudi odbornik v tamkajšnji upravi mesta. V Lombardiji pa je preživel le zadnja tri leta, in sicer po srčni kapi. Najprej je v Milanu živel pri svojem mlajšem sinu Marku, pred letom dni pa ga je življenjska pot zanesla v Bergamo.

Lokar je bil rojen v Ajdovščini v obdobju med obema vojnama, ko je Primorska spadala pod Italijo, in sicer 10. novembra 1935, leta 1947 pa se je skupaj z družino preselil v Trst, kjer je tudi opravil maturo na Trgovskem tehniškem zavodu Žige Zoisa ter na Znanstvenem liceju Franceta Prešerna. Pozneje je diplomiral iz blagoznanstva na Fakulteti za kemijo na Tržaški univerzi. Kot univerzitetni profesor je služboval na univerzah v Urbinu in Vidmu, kot Fulbrightov nagrajenec pa še v New Orleansu v ZDA. Potem ko se je upokojil pa je služboval še v visokošolskem centru Alma Mater Europaea v Sloveniji.

V času svojega kariernega udejstvovanja je spisal vrsto strokovnih in znanstvenih razprav ter člankov, še zlasti s področja ekonomije pa tudi o italijansko-jugoslovanskih gospodarskih odnosih. Sodeloval je tudi s Slovenskim raziskovalnim inštitutom ter bil eden od soustanoviteljev in sourednikov priznane revije Most. Med njegova poslednja dela spada tudi knjiga z naslovom Sekularna miselnost, znanstvene domneve, prerokovanja in podjetništvo kot iskrice Božjega, ki jo je v letu 2016 izdala celovška Mohorjeva založba, predstavljena pa je bila tudi v Trstu.

Politično je bil dejaven v stranki Slovenska skupnost, kjer je bil vrsto let član tako njenega pokrajinskega kot tudi deželnega vodstva. Na listi SSk pa je bil leta 1978 tudi izvoljen v občinski svet mesta Trst. Tam je bil v 80. letih prejšnjega stoletja član občinskega odbora, kjer je med drugim dosegel dvojezično označitev zabojnikov za odpadke.

Vir:https://www.primorski.eu/trzaska/umrl-je-ales-lokar-FC523474?fbclid=IwAR3FLAdZSC988ZI4ombCGSbo-qo_Ki_Rms5ngjMGE62Y6hp_pNMH8VTa5gM