Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Trajalo je več kot sedem mesecev, da smo naposled uspeli izvedeti število zaposlenih družinskih članov. Podatki nazorno kažejo, da so naše domneve pravilne in da ZOA ne udejanja namena neodvisnega življenja, aktivnega vključevanja v družbo, pravice do samoodločbe/samodeterminacije in upravljanja za lastno osebno asistenco. Uporablja se kot socialni kolektiv, pomoč družini …

Elenea Pečarič

urednica Za-misli.si


ANALIZA IZVAJANJA OSEBNE ASISTENCE - družinski člani

29. 3. 2023

1. 1. Število osebnih asistentov družinskih članov uporabnikov in ostalih osebnih asistentov (izvzeti so vsi osebni asistenti (tudi družinski člani), ki nadomeščajo – npr. bolniške, dopusti in podobno): podatek je za JANUAR 2023

Vir: Mesečna poročila izvajalcev osebne asistence – priloge k e-računom za januar 2023

1. 2. Število osebnih asistentov družinskih članov uporabnikov glede na oblike dela (pravne podlage, po katerih delajo): podatek je za JANUAR 2023

§ 81,1 % osebnih asistentov družinskih članov je zaposlenih pri izvajalcih osebne asistence po pogodbi o zaposlitvi (2.649 nedoločen čas + 309 določen čas),

§ 12,9 % osebnih asistentov družinskih članov storitve osebne asistence opravlja kot samostojni podjetnik posameznik (364+108),

§ 6 % osebnih asistentov družinskih članov je zaposlenih krajši delovni čas – dopolnilno delo po ZDR-1 (218).

Vir: Mesečna poročila izvajalcev osebne asistence – priloge k e-računom za januar 20231. 3. Število uporabnikov, ki imajo enega/dva družinska člana (izvzeti so družinski člani, ki nadomeščajo): podatek je za JANUAR 2023

§ 859 uporabnikov (21,5 %) ima po dva družinska člana,

§ 1.930 uporabnikov (48,3 %) ima enega družinskega člana,

§ pri 1.206 uporabnikih (30,2 %) storitve osebne asistence opravljajo osebni asistenti, ki niso družinski člani uporabnikov (izvzeti so morebitni družinski člani, ki nadomeščajo).

Vir: Mesečna poročila izvajalcev osebne asistence – priloge k e-računom za januar 2023

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži