Jože Kos Grabar

Jože Kos Grabar ml., geodet-prostorski planer, pisec in družbeni aktivist

Izvorna socialistična in komunistična, družbeno enakostna, emancipacijska, neposredno demokratična in sorodna naprezanja se v pogojih nizke stopnje splošnega družbenega blagostanja nujno sprevržejo v takšne in drugačne oblike 'nasilno enakostnih in kolektivnih rešitev'. K temu prispeva tudi in predvsem pomanjkljivo znanje, razgledanost in kultura večine ljudi (proletariata, družbenih podrejencev ...), kar je posledica (dalj časa trajajočega) družbenega neblagostanja in načrtnega neizobraževanja ter nekultiviranja proletariata oz. družbenih podrejencev, odrekanja njihovi pravici do znanja, razgledanosti in kulture s strani družbene vrhuške. Dodatno pomemben, morda celo bolj pomemben razlog za prej omenjene 'nasilne rešitve' pa je nasilni odpor nosilcev 'starega reda', 'stebrov stare družbe', gospostvenih, neenakostno usmerjenih vrednot, ki je uperjen proti osvobodilnim naprezanjem nosilcev družbeno emancipacijskih vrednost. To je bila osnovna zgodba 19. in 20. stoletja pa seveda vseh predhodnih.

Hierarhično družbo, tj. družbo medčloveške neenakosti, je najlažje ustvariti in vzdrževati, če ljudstvo pristaja nanjo, če se z njo od znotraj, tj. 'intimno' strinja strinja torej s tem, da so eni ljudje pač družbena smetana, drugi pa povprečneži, neugledneži, podrejenci. A kako takšno strinjanje z družbeno hierarhijo doseči? Kako prepričati ljudi, da je povsem v redu in prav, če je večina med njimi podložniške ali – za elito še bolje janičarske miselnosti? V nadaljevanju si preberite poskus razgalitve sodobne 'slovenske' metode tovrstnega prepričevanja. Morda je rezultat te metode v zadnjem desetletju ali dveh postal prebrisano podtaknjena sestavina tudi vašega 'osebnega' pojmovanja samega sebe in Slovencev nasploh!