Mare Štempihar

Učitelj filozofije v gimnaziji. Avtor del Portret nomada: Deleuzova socialna filozofija (Krtina, 2013) in Eseji iz kritične pedagogike: o solidarnosti in skrbi za obče dobro v neoliberalnem svetu (Založba Sofia, 2020).

Starši otrok, ki obiskujejo Enoto Savska Vrtca Domžale, protestiramo zaradi občinske namere, da se omenjena enota v prihodnjih dveh letih zapre, hkrati pa tudi zaradi načina izvajanja ukrepov Občine Domžale (ki jih v vodstvu Vrtca Domžale očitno podpirajo) v zvezi s to odločitvijo.

V preteklem šolskem letu so se o zaprtju enote Savska najprej pojavile govorice, starši pa smo bili od ravnateljice vrtca, gospe Jane Julijane Pirman, obveščeni o dogajanju šele potem, ko smo nanjo naslovili vprašanje glede prihodnjega delovanja vrtca. Dobili smo odgovor, v katerem ravnateljica pojasni, da enote Savska letos ni bilo na seznamu enot za vpis novincev, zagotovila pa je, da bodo v tem šolskem letu otroci, vpisani v vrtec, ostali v njem. Medtem ko za drugo šolsko leto (2016/17) po njenih besedah ne morejo z gotovostjo reči, ali bo na Savski še skupina, ali pa se bodo otroci premestili drugam (v katero drugo enoto Vrtca Domžale). Vzgojiteljice so tedaj na občino naslovile pismo, enako pa smo naredili tudi starši, ki smo v svojem pismu poudarili, da se z nameravanimi ukrepi (torej z zaprtjem enote Savska) ne strinjamo, kot argument pa smo navedli več stvari. Med drugim to, da ima vrtec na Savski dolgoletno tradicijo, da je enota izjemno sodobno urejena in prostorna, kjer se optimalno prepletajo močne vezi med otroci, zaposlenimi in starši, da ima izjemno lokacijo sredi mesta, kar ima številne prednosti, da enota ponuja aktivne in raznolike dejavnosti tudi na veliki zunanji travnati in asfaltirani površini, kar je danes sredi mest velika redkost in prednost, da so otroci v tej enoti deležni visoke kakovosti pedagoške dejavnosti, kjer se skupini dveh starostnih stopenj nemoteno povezujeta, da enota deluje v vlogi majhne družine, kar je danes redkost, kjer se spoznava čustva pripadnosti in sodelovanja vseh, saj je dnevni in celoletni program vrtca v skladu z učnim načrtom in vsebinsko še bolj bogat kot je običajno …

Z Občine smo na vprašanje, zakaj ne nameravajo vlagati denarja za prenovo vrtca (ta bi potreboval tako obnovo, kot tudi dozidavo, saj prostorsko ne ustreza več normativom), dobili odgovor, da bi bili stroški previsoki in bi bila »odločitev za investicijo, upoštevaje zmanjšano povpraševanje po prostih mestih v vrtcih, neutemeljena«.

Takšen pogled na stvari je milo rečeno kratkoviden. Ravnanje Občine naj bi bilo »racionalno«, saj je trenutno v drugih vrtcih dovolj kapacitet, da bi v vrtčevske programe lahko vključili vse domžalske otroke. Kaj pa dolgoročno? Kako se bodo zadev lotili takrat, ko bo v prihodnje nenadoma prišlo do porasta števila otrok? Bodo skomignili z rameni, češ da ni dovolj prostora, in bodo nekateri tedaj pač morali počakati, da pridejo na vrsto?

Ravnanje Občine Domžale v primeru Vrtca Savska je nedopustno in bolj kaže obraz neupoštevanja in ignorance do ljudi, ki jim je dobro delovanje vrtca v interesu in jih tudi osebno zadeva. To so najprej otroci, ki obiskujejo vrtec, njihovi starši in kajpak tudi vzgojiteljice in druge delavke, ki s svojim vsakodnevnim delom prispevajo k njegovemu kvalitetnemu delovanju in dobremu počutju naših otrok v njem. Način obveščanja je bil takšen, da vzbuja dvome o dobrih namenih in poštenem ravnanju in bolj spominja na avtoritarne režime, kjer se ljudstvo o ukrepih oblasti seznanja z dekreti, kot pa na demokratično družbo, kjer se o pomembnih vprašanjih javno razpravlja in posvetuje z vsemi, ki jih neki ukrep prizadeva.

Pripravljenosti na dialog med občinsko oblastjo in starši ter zaposlenimi v vrtcu ni bilo nikakršne, saj so bili najprej izvedeni ukrepi: zmanjšalo se je število razpisanih mest, obenem pa so premestili pomočnici vzgojiteljice, in to tako rekoč iz danes na jutri. Oboje je bilo narejeno, ne da bi starši ob tem prejeli kakršnakoli pojasnila s strani vodstva vrtca. Vodstvo se je oglasilo šele, ko smo nekateri starši (na osnovi govoric, ki so prišle do nekaterih izmed nas), zaprosili za pojasnila glede dogajanja.

Kot vemo, so občine letos iz proračuna dobile manj denarja, saj se je povprečnina znižala, kar ima za posledico, da so se morale občine pri načrtovanju porabe temu prilagoditi. Vse kaže na to, da gre v primeru Enote Savska za varčevanje na naših otrocih (čeprav je gospod župan v svojih predvolilnih obljubah izrecno rekel, da varčevanja na teh področjih ne bo).

Starši smo proti zaprtju vrtca, ker je vrtec javno (skupno) dobro in bi bila z zaprtjem narejena nepopravljiva škoda. Prostor ima tudi tradicijo, v njem pa se je izmenjalo kar nekaj generacij in je edini vrtec v centru Domžal. Ena od vrednot Vrtca Savska je vsekakor tudi delo predanih, izkušenih in strokovno dobro podkovanih vzgojiteljic. Škoda je bila storjena tudi njim, saj so informacije do njih prihajale v obliki dekretov, brez da bi jih kdorkoli vprašal za mnenje.

Starši otrok v enoti Savska Vrtca Domžale

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži