Posnetek: Katja Kavaš

Jan Assmann je eden najbolj uglednih religiologov in egiptologov, ki z ženo Aleido Assmann razvija teorijo kulturnega spomina. Za svoje delo sta v oktobru skupaj prejela tudi nagrado za mir Združenja nemških založnikov. Najbolj znane so njune raziskave in razprave o monoteističnem ekskluzivizmu, iz katerega izhajata religijsko nasilje in fundamentalizem, o čemer Jan Assmann spregovori v svoji monografiji Totalna religija. V prevodu Alfreda Leskovca je izšla pri Slovenski matici ob podpori Javne agencije Republike Slovenije za knjigo.


Gosta pogovora akad. prof. dr. Tine Hribar in pisec spremne besede dr. Iztok Simoniti sta osvetlila trenutno eno najbolj perečih vprašanj in tem sodobnega sveta, to je jezik nasilja v verskih besedilih. Umestila sta ga v kontekst današnje družbe ter ga soočila s stališči sodobnih predstavnikov največjih svetovnih verskih skupnosti, predvsem pa bosta z razmislekom o izvorih nasilja poskušala postaviti kažipote k tako iskani in zaželjeni govorici miru in sožitja ter spoštovanju svetosti življenja.


Dogodek je povezovala Ignacija Fridl Jarc.

Prireditelj:
Društvo Slovenska matica
Slovenski knjižni sejem 2018

Posnetek: Mojca Dular

Moč, ker imam izkušnjo, ki sem jo izkusila in okusila, ki me je izkušala in preizkušala, izkušnja, ki me je, milo rečeno, močno in globoko prizadela, me ranila, oziroma, kjer sem bila (in s tem, da sem bila) ranjena – skoraj paradoksno se sliši – v določenem pogledu utrdila, učvrstila. Ker ni simulirana izkušnja ali umetniški prikaz, performans, ampak je doživeta in preživeta, takšna, ki pusti trajno, vidno in občutno znamenje. Rana se ni zacelila, ker se niti ne sme in je vidna, opazna ter na očeh, brazgotina se še vedno pozna, četudi se zakrije ali skrije, še zmeraj ostaja sled, ki jo pusti poseg, in ta ne odpusti, ne popusti (niti odstotek za sezonsko znižanje). Sled spomina vztraja naprej in še naprej ter prav je tako, saj mi omogoča podajanje novih in novih interpretacij.


Elena Pečarič

Posnetek: Katja Kavaš

Po »koncu zgodovine« (Fukuyama) se zdi, da je nastopilo obdobje, ko so tudi utopije postale ne le nezaželene, temveč – zaradi strukturnih določitev sodobne kapitalistične globalne družbe – skorajda nemogoče. Kakšne možnosti imajo utopije danes? In ali sploh še obstajajo potrebe po utopijah? Pogovor bo naslovil možnosti bolj ali manj radikalnih alternativ ter rešitev.

Z nami bodo knjige;
McKenzie Wark: Molekularno rdeče: teorija za dobo antropocena (Sophia),
Zygmunt Bauman: Retrotopija (Založba /*cf.),
več avtorjev: Brezplačno kosilo za vse (Krtina),
Thomas More: Utopija 1515 (SH).

Gosti:
Tanja Rener, Primož Krašovec in Marko Hočevar

Povezovalec
Marko Bauer

Prireja
KOOPERATIVA THD, konzorcij petih humanističnih založb (Založba /*cf., DTP Analecta, Krtina, Sophia, Studia humanitatis)

Posnetek: Mojca Dular

Marcel Štefančič pravi, da je Ivana Cankarja "eksal" kot Netflixovo serijo - "od prve pesmi do zadnjega pisma". Poročilo o teh nočeh s Cankarjem je Štefančičeva najnovejša knjiga Ivan Cankar, Eseji o največjem. Ima avtor prav, ko trdi, da je Cankar za Evropo največji, še neodkriti pisatelj? Če tega še nismo storili, je prav zdaj, ko se Cankarjevo leto izteka, najboljša priložnost, da spet vzamemo v roke njegova dela. Pogovor z Marcelom Štefančičem, ki ga je vodila novinarka in televizijska voditeljica Ksenija Horvat, je lahko dober uvod.

Knjižnica Otona Župančiča

Posnetek: Jerneja Čater

V sodelovanju s Ženskim odborom SC PEN – MIRA je Slovenska matica gostila prvo iz niza predavanj in pogovorov o pojavih sovražnega govora v naši družbi. V prvem predavanju se je dr. Iztok Simoniti posvetil izvorom sovražnega govora v Zahodni civilizaciji, sledila je okrogla miza s sogovorniki in sogovornicami.

Posnetek: Katja Kavaš

Mladinski roman Črna vrana Janje Vidmar in ilustrirana knjižica Morska molitev Khaleda Hosseinija odpirata vprašanja, povezana z begunsko problematiko. Z gosti Janjo Vidmar, z Francijem Jazbecem, vodjo programov pri društvu Odnos, ter Saro Bevc Jonan, ki prihaja iz Iraka in je strokovna sodelavka ter neformalna prevajalka pri istem društvu, so se dotaknili rastoče nestrpnosti in rasizma, ki ju vzbujajo valovi migracij v našem času, ter integracije beguncev v našo družbo. Spregovorili so tudi o tem, ali lahko literatura prispeva k razbijanju predsodkov o beguncih.

Pogovor je vodila novinarka časopisa Večer Kristina Božič.


Knjižni sejem 2018

Posnetek: Jerneja Čater

V nečem se Slovenci strinjamo, namreč v tem, kdo sta naša največja literarna junaka! Zato je zanimivo razmišljati, kako je Ivan Cankar lahko o Slovencih povedal toliko stvari, ki še danes držijo.
Pogovor z - dr. Vesno Vuk Godina, dr. Matjažem Lunačkom in dr. Borutom Škodlarjem - vodi Meta Kušar.
Knjižnica Otona Župančiča, 8. november 2018

Posnetek: Katja Kavaš

Dr. Igor Šoltes in dr. Gorazd Pretnar sta vodila pogovor s piscem Antonom Komatom o vsebini knjige, ki obravnava najbolj aktualne probleme Slovenije in sodobnega sveta s poudarkom na nevzdržnem razmerju med ekonomijo in ekologijo.

Posnetek: Mojca Dular & MartinaPiskač

Dragica Bac, direktorica direktorata za invalide na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o Zakonu o osebni asistenci.

Posnetek: Katja Kavaš

Problematika beguncev, azilantov, statusa mednarodne zaščite, priseljencev in njihove integracije v slovensko družbo je še vedno pereča.

Povabilu so se odzvali predstavniki Slovenske filantropije – združenja za promocijo prostovoljstva, ki deluje na področju migracij, Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, ki pravno pomaga posameznikom in ranljivim skupinam pri varstvu njihovih temeljnih pravic, ter Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur Odnos, ki med drugim zagotavlja celostno pomoč osebam z mednarodno zaščito pri vključevanju v družbo.

Sodelovali so: mag. Franci Zlatar, Slovenska filantropija; Katarina Bervar Sternad, Pravno-informacijski center-PIC; društvo Odnos.

Pogovor je vodila Katja Mrak.

Knjižnica Otona Župančiča